Måned: januar 2019

The very first Ph.d.-night

On January 24th, we hosted our very first Ph.d.-night at Deiglig Fyrhuset on campus Pilestredet. The topic was: “Strategies to survive a ph.d.” and we had three talented speakers who shared their insights from their perspectives as professor and supervisor (Silje Bringsrud Fekjær), former ph.d.-student (Ellisiv Lærum Jacobsen) and current ph.d.-student (Jon Magnus Eilertsen). We were anxious to see how many who would find their way to this event on a Thursday evening and were ecstatic to see that close to fifty of you (!) had made time in your schedule for free pizza, good advice and socializing with your peers.

We had a lot of fun and hope to do this again later in the spring semester, preferably in English. We got some suggestions for future topics, but always welcome new ideas and encourage you to write to us on stipendiat-forum@365.oslomet.no

Ph.d.-kveld: Strategier for å «overleve» en doktorgrad

24. januar 2019 kl.16.30

Sted: Deiglig Fyrhuset, Pilestredet 52

 

Velkommen til den første av forhåpentligvis flere ph.d.-kvelder, der vi tar opp temaer som er relevante for doktorgradsstudenter på tvers av ph.d.-programmene på OsloMet. Målet med kveldene er å blande faglig innhold med noe sosialt, uten å ta av arbeidstiden.

Tema for denne kvelden er strategier for å «overleve» en doktorgrad. Programmet vil foregå på norsk denne gangen.

 

Program:

16.30: Pizza (gratis, førstemann til mølla)

17.00: Professor Silje Bringsrud Fekjær snakker om tema fra boka si: Ph.d.: en veiviser

17.20-17.50: Erfaringsdeling fra doktorgradsstudenter

Ellisiv Lærum Jacobsen (tidligere doktorgradsstudent)

Jon Magnus Eilertsen (nåværende doktorgradsstudent)

17.50-18.15: Panelsamtale med alle tre deltagere

18.15: Mingling og mulighet for kjøp i baren

 

Vi gleder oss til å se dere!

 

Hilsen

PhD-forum ved OsloMet

 

Kom gjerne med innspill til andre temaer som kan være aktuelle for fremtidige ph.d.-kvelder.

Oversikt over medlemmer fra ditt program: http://blogg.hioa.no/phdforum/medlemer/

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén