Ressursportal for videreutvikling av undervisningskvalitet

Undervisningsressurser

Her finner du eksempler på undervisningsverktøy og -metoder som går ut over tradisjonell klasseromsundervisning.

Vurdering og evaluering

Her finner du eksempler på ulike vurdering- og evalueringsmetoder.

Veiledning

Her finner du tips og eksempler på hvordan veiledning av studenter kan gjennomføres.

Tidsskrifter

Er du usikker på hvor du kan publisere artikler du har skrevet? Her finner du en oversikt over tidsskrifter som har som formål å formidle pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid.

Trenger du hjelp av HiOA til å utvikle undervisningen?

Nedenfor finner du ressurssider for IT-støtte, FoU-støtte samt kurs og veiledning i utvikling av utdanningskvalitet

Har du tips til nettressurser, artikler eller sider som du mener bør linkes til i portalen? Send en mail der du kort beskriver innhold, relevans og hvilken hovedkategori ressursen går innunder.