Fotograf John Anthony HughesNedenfor finner du en oversikt over generelle tidsskrifter som har som formål å formidle pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid.

 

 

 

 

– Uniped publiserer forskning som belyser studiekvalitet, læring og undervisning ved universiteter og høyskoler. Artiklene er i hovedsak konseptuelle, empiriske og praksisbaserte, og vi publiserer også bokanmeldelser av nye, relevante utgivelser.

Acta Didactica Norge er et nasjonalt akademisk forum for dokumentasjon av fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid. Tidsskriftets hovedfokus avgrenser seg dermed på den ene siden mot det generelle interessefeltet for skole og utdanning som samfunnsinstitusjon, og på den annen side mot allmenn pedagogikk og læringspsykologi.

– Norsk Pedagogisk tidsskrift gjenspeiler bredden i det pedagogiske og fagdidaktiske forsknings- og praksisfeltet. Det bringer nye forskningsresultater, tematiserer den offentlige utdanningsdebatten, tilfører ny kompetanse og omtaler aktuell faglitteratur.

– Professions and Professionalism is an open-access, net-based, peer reviewed and English-language journal. The Journal invites research-based empirical, theoretical or synoptic articles focusing on traditional professions as well as other knowledge based occupational groups approached from any perspective or discipline.

– Teaching in Higher Education is an international, peer-reviewed journal. The journal addresses the roles of teaching, learning and the curriculum in higher education in order to explore and clarify the intellectual challenges which they present. The journal is interdisciplinary and aims to open up discussion across subject areas by involving all those who share an enthusiasm for learning and teaching.

– Research in Learning Technology is the journal of the Association for Learning Technology. It aims to raise the profile of research in learning technology, encouraging research that informs good practice and contributes to the development of policy. The journal publishes papers concerning the use of technology in learning and teaching in all sectors of education, as well as in industry.