Foto: www.wearehuman.cc

Foto: www.wearehuman.cc

Kahoot er et enkelt nettbasert quiz-verktøy som kan benyttes for å øke studentaktiviteten i undervisningen. Ofte brukes læringsplattformen ved at foreleser i forkant av undervisningen lager en eller flere quizer, som studentene deretter besvarer ved hjelp av sin mobiltelefon, pc eller nettbrett. Kahoot fungerer særlig godt for repetisjon av pensum, kunnskapstesting eller ved introduksjon til nye teamer.

(mer…)