person-540262_1280Nedenfor finner du en oversikt over fagspesifikke tidsskrifter innenfor sammfunsfag som har som formål å formidle pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid.

 

 

Barnevern
Norges barnevern er et fagtidsskrift for ansatte og folkevalgte i barnevernsektoren og vitenskapelig tidsskrift for publisering av forskning innen barne- og ungdomssektoren og barnevernfeltet. Tidsskriftet presenterer populariserte forskningsbidrag, systematiserte erfaringer med utgangspunkt i praksisfeltet og vitenskapelige artikler med tema fra forskning innen barne- og ungdomssektoren og barnevernfeltet.

– Fontene er et tidsskrift som formidler relevant forskning for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Det settes ikke som betingelse at forfatteren selv tilhører en av disse yrkesgruppene, bare at artiklene er av interesse for fagfeltet. Det dreier seg om tema relatert til sosialt arbeid, barnevern, sosialpedagogikk, funksjonsnedsettelse, sosialpolitikk, velferdspolitikk, det sivile samfunn; eller for utdanning og forskning på disse områdene

Journalistikk
Norsk medietidsskrift er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning. Medievitenskap er utpreget tverrfaglig, og Norsk medietidsskrift dyrker bredden fra humaniora til samfunnsvitenskap og fra filmanalyse til journalistikkforskning. Tidsskriftet publiserer teoretiske artikler med lite empiri, og empiriske artikler med lite teori, samt debattstoff, intervjuer, anmeldelser av doktorgrader og bokanmeldelser.

Medier og kommunikasjon
Norsk medietidsskrift
er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning.
Medievitenskap er utpreget tverrfaglig, og Norsk medietidsskrift dyrker bredden fra humaniora til samfunnsvitenskap og fra filmanalyse til journalistikkforskning. Tidsskriftet publiserer teoretiske artikler med lite empiri, og empiriske artikler med lite teori, samt debattstoff, intervjuer, anmeldelser av doktorgrader og bokanmeldelser.

Regnskap og revisjon
– Praktisk økonomi & finans vektlegger fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler fra fagområdene markedsføring, strategi og ledelse. Målsettingen er å være et tidsskrift som skal formidle forskning samt den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt hos brede grupper av akademikere og praktikere innen faget.

– College and university auditor journal. Articles published cover a wide variety of topics related to internal auditing in higher education including: accounting, auditing, risk assessment and management, computer security and information systems, fraud, legislation and regulatory issues, and international higher education issues.

Sosialt arbeid
The Journal of Social Work is an international peer reviewed forum for the publication, dissemination and debate of key ideas and research in social work. JSW publishes articles that promote, debate and analyse current themes and issues in social work theory, research, policy and practice.

– The Journal of Social Work Education is a refereed professional journal concerned with education in social work and social welfare. Its purpose is to serve as a forum for creative exchange on trends, innovations, and problems relevant to social work education at the undergraduate, master’s, and postgraduate levels.

– Fontene er et tidsskrift som formidler relevant forskning for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Det settes ikke som betingelse at forfatteren selv tilhører en av disse yrkesgruppene, bare at artiklene er av interesse for fagfeltet. Det dreier seg om tema relatert til sosialt arbeid, barnevern, sosialpedagogikk, funksjonsnedsettelse, sosialpolitikk, velferdspolitikk, det sivile samfunn; eller for utdanning og forskning på disse områdene.