×

Studenthovedstad eller hovedstad med mange studenter?

av Curt Rice

“Studenthovedstaden” klinger godt i øret. Vi vil gjerne at Oslo oppleves som en sånn by, men vi har en vei igjen å gå før hovedstaden har den posisjonen. Flere av Norges andre studentbyer har en sterk identitet som studentby, så hvordan skal Oslo-regionen blir Studenthovedstaden med stor S?

Det mangler ikke på vilje og handlekraft i Oslo. Politikere, beslutningstakere og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har lyst til å sette i gang tiltak som skal dreie byen vår i en mer studentvennlig retning. Det slutter selvsagt utdanningsinstitusjonene opp om! Dette var også en del av bakgrunnen for et lanseringsseminar i rådhuset i dag, der funn i SiOs “Campusutviklingsprosjekt; Oslo som studenthovedstad”, ble lansert.

Les mer om funnene her: https://www.sio.no/studenthovedstaden

Arrangementet bekrefter at ting er i ferd med å skje, men jeg ønsker meg et enda sterkere driv! Studentliv må gjennomsyre Oslo-regionen, og all utviklingen som skjer her. For at Oslo skal kunne kalle seg Studenthovedstaden, må studentene bli mer synlig i bybildet. Byen må bli flinkere til å invitere studentene inn i det som skjer her, og tilrettelegge for studentaktivitet. Både byen og studentene må omfavne det mangfoldet som preger Oslo, og gjøre studentopplevelsene gode, engasjerende og inkluderende, også for dem som kommer fra andre deler av Norge og fra utlandet.

Funn vi har fått presentert i dag, viser at studentene som bodde her fra før, gjerne beholder sine opprinnelige nettverk og ikke nødvendigvis utvikler tette relasjoner til medstudenter. Og er det noe vi vet fra andre undersøkelser, så er det at engasjement og relasjoner til medstudenter og campus har stor betydning på studieprestasjoner. Vi må derfor stimulere til økt engasjement og deltakelse blant alle studenter, også de som er oppvokst i Oslo og Akershus. Jeg er glad for at HiOA er godt i gang med en storsatsning på studentliv og foreningsaktivitet!

Rapporten viser at studentene ønsker seg aktiviteter på tvers, og i det ligger det en klar oppfordring til oss som leder institusjonene. Vi må få fortgang i arbeidet med å få et studenthus i sentrum. Det må vi snakke mer om, og jeg forventer velvilje fra byens myndigheter.

Campusutviklingsprosjektet har også sett på hvor studentene bor. Ikke overraskende bor mange av HiOAs studenter i en akse nær vårt svært sentrale campus på Bislett. Men det er dyrt å bo i Oslo, og leiemarkedet er vanskelig. Derfor bør studentperspektivet og behovet for gode boliger tydeligere inn i den omfattende byutviklingen Oslo er inne i. Ett eksempel jeg nevnte i dag, er Kvadraturen. Den bydelen trenger fornyelse, og kan fylles med urbane studenter som bruker byen og tilfører liv!

Vi kan ikke vedta et yrende studentliv, men vi kan sammen bygge en studenthovedstad stein for stein, gjennom en kombinasjon av politiske beslutninger, kulturbygging og samarbeid mellom institusjonene.

Publisert av:

Curt Rice
Rektor

kommentar

  • Silje Kristensen

    Marginaliseringen av eldre studenter bør også frem i lyset. Det er ikke akseptabelt å regne med at alle studenter over 30 år har en partner som sørger for dem økonomisk og på et slikt grunnlag rettferdiggjøre at disse studentene må betale full pris på kollektivtrafikk. Det er også en del andre goder med aldersgrense som klinger svært dårlig ned ideen om livslang læring. Noe å se på i denne forbindelse!

Skriv en kommentar