×

Klar for #Studentslippet i Oslo!

av Curt Rice

Oslo skal være hovedstad for studenter! Og vårt hovedstadsområde, “Oslo Metropolitan Region”, skal være et godt sted å leve, studere, jobbe og bo for studenter i Oslo og Akershus. Det krever at vi ved utdanningsinstitusjonene gir god utdanning og godt studiemiljø, og det krever at politikere på alle nivåer tar sitt ansvar gjennom å sikre økonomi, boliger og forutsigbarhet for studenter. Men minst like viktig er det at hele byen er med på å bygge kultur for en god og rik studietid, der studentene føler seg trygge og hjemme mens de er her. Enten de bor i området fra før, eller flytter hit fra inn- eller utland.Print

Da jeg var ny rektor i 2015, var muligheten for å ha en felles markerking for nye studenter i Oslo, en av de første sakene jeg snakket med UiO-rektor Ole Petter Ottersen og senere andre rektorkollegaer om. Derfor er jeg svært glad for at UiO, BI og HiOA sammen med Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO) i år lager et stort event for alle nye studenter i Oslo og Akershus.

Les mer på: https://student.hioa.no/hva-skjer/-/aktivitet/studentslippet Og delta på emneknaggen #Studentslippet – da kan du også vinne premier.

Dette starter klokka 12 i St. Olavsgate 32, lørdag 27. august. Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, er med, sammen med gode folk fra UiO, BI, SIO og meg selv. Og mange studenter og studentrepresentanter!

danielkvammen2-lowres-fotoIngridPopDagen byr på konsert med Daniel Kvammen, mange poster rundt om i byen og gode tips for nye Oslo-borgere. Og sikkert noen tips og opplevelser for dem som har bodd her en stund også! Studenter: Kom på åpninga klokka 12, men skaff deg ditt festivalbånd allerede mellom 11 og 12 sammen med masse informasjon om hva som skjer. Så er du klar!

Jeg har siden jeg flyttet til Oslo i fjor sommer, lært å kjenne Oslo med omegn som en flott by å bo i. Alle tilbudene her er overveldende, men det er dermed også noe for alle. Enten du setter pris på natur, saltvann, sykkelsti, snø, god mat, kultur eller uteliv. Ikke alle ser på Oslo som en studenthovedtad – det gjør vi noe med litt etter litt.

Oslo-området er unikt fordi vi her har et arbeids- og næringsliv og en befolkning som kjenner på mange av utfordringene som venter i framtida. Det gjør at våre studenter ikke utdannes i en boble, men gjennom undervisning og praksis får merke at deres utdanninger er relevant.

Publisert av:

Curt Rice
Rektor

kommentar

  • Godt framlegg av rektor Rice: bort med norskspråklege vitskapsarbeid i universitet og høgskule i Noreg. Som gammal norsklærar med lektorkomptanse vil eg spesifisere mitt framlegg i heile den norske skulen:
    Bort med eit framandspråk og fyll opp med engelsk heilt frå 1. klasse. Det næraste er å fjerne bokmålet, for det er ikkje nasjonalt. Då står vi att med full engelsk kompetanse og det nasjonale skriftmålet må då verte nynorsk. Ingen trur vel at vi vil få større vanskar med nynorsk skriftleg frå 1, klasse, vi som har hatt norsk-dansk skriftleg frå 1. klasse over det ganske land i om lag 175 år? Personleg tykkjer eg at denne løysinga er genial!

Skriv en kommentar