×

Integrering på dagsorden

av Curt Rice

Mandag denne uka var jeg med under åpningen av det nye asylmottaket på Ila hybelhus her i nabolaget vårt. Der skal Oslo kommune huse flyktninger som har fått oppholdstillatelse, mens de venter på permanent bolig. På denne måten kan integreringen i byen de skal bo i begynne tidlig.

Sammen med flere av byrådene fikk jeg delta i markeringen, og poengterte i mitt innlegg at integrering ikke bare er noe flyktninger skal gjøre når de kommer til Norge. Integrering går begge veier.

Som en del av vår akademiske dugnad ved Høgskolen i Oslo og Akershus legger vi opp til flere aktiviteter og tiltak som skaper gode muligheter for HiOA-studenter til å engasjere seg med flyktningene som kommer til mottaket på Ila. Noen av dem vil kunne ta del i utdanningstilbudet Kunnskapsdepartementet har bedt HiOA utvikle utdanningsløp  for flyktninger med sykepleier- eller lærerutdanning fra hjemlandet, som gjør dem kvalifiserte til å jobbe i Norge.

Jeg snakket også om toveis integrering og HiOAs engasjement for å hjelpe flyktninger i en kronikk i Dagbladet onsdag denne uka.

Å løse samfunnets akutte utfordringer er et felles ansvar. Vår kjernevirksomhet ved Høgskolen i Oslo og Akershus handler om å endre liv. Derfor er det naturlig for oss å ta vår del av ansvaret for å integrere flyktninger som kommer til Norge. Det må flere også gjøre.

skjermbilde-2016-09-09-kl-12-18-18Les mer om tiltakene i vår akademiske dugnad i kronikken: http://www.dagbladet.no/kultur/det-er-naturlig-at-vi-tar-var-del-av-ansvaret-for-a-integrere-flyktninger/62321152

Flyktningene beriker oss. Vi får et rikere, bredere og mer internasjonalt samfunn ved å ta imot mennesker med kunnskap, erfaringer og kultur som vi kan lære av. Gjennom møter med dem kan vi lære mer om vår verden, og kulturen vår utvikler seg.

The presence of refugees in Norway is an opportunity for us to meet the future with new insights, and to be better.

Vi trenger flere med på dugnaden med å hjelpe flyktningene. Maybe some of you want to start a “dugnad” for flyktninger in your organization? Join us!

God helg

Dette har vært en innholdsrik og viktig uke. Jeg ønsker dere alle en avslappet helg og så ser jeg fram til en ny uke.

Publisert av:

Curt Rice
Rektor

kommentar

  • Anna aspelund

    Han vil bare snakke, men vil ikke ta aksjon som kan føre til integrering. Jeg var et godt eksampel av dette. Ble tvunget å forlate hioa på grunn av rasistiske holdningene jeg gikk gjennom fra lærer og studenter.

Skriv en kommentar