×

Alle ved HiOA kan bidra til studentlivet

av Curt Rice

Høgskolen i Oslo og Akershus underviser på alle nivåer, vi forsker og utdanner på en lang rekke områder, og vi leverer resultater av høy verdi til samfunnet. Dette er vi sikre på. Men vi vet også at vi har en vei å gå for at flere av studentene våre skal ha det trygt og godt på HiOA i den tiden de er hos oss. Studentene forlater kanskje HiOA når de er 25 år gamle, men de husker på oss i 50 år etter at de har gått her. Våre alumner er de beste ambassadører, hjemme og i utlandet. Det lønner seg at de er fornøyde, også med det sosiale livet rundt studiene.

I 2014 gjennomførte SiO sin “Operasjon HiOA”. Satsningen ble en vitamininnsprøyting til studentmiljøene ved institusjonen vår, og mange nye studentforeninger ble opprettet som et resultat av dette arbeidet. Som fersk rektor i august 2015 hadde jeg gleden av å dele ut prisen til Årets studentforening og flere ganger det siste året har jeg vært innom arrangementer på Samfunnet Bislett, studentkroa vår i P52.  Det ser jeg fram til å gjøre mer av!

CV_bilde

Beate Dessingthon, Studentlivskoordinator ved HiOA

«Det er et stort problem at så få tilsatte vet hva foreningene gjør, hvilke som finnes og hva de kan bidra med» sier Beate Dessingthon, Studentlivskoordinator ved HiOA. «Ofte spør rådville studenter tilsatte om råd. Da må de tilsatte være klar over tilbudene som finnes.» 

Ja, det må de. Hadde jeg vært student på HiOA i dag hadde jeg brukt mer tid der i foreningsmiljøet og på arrangementene på kroa,  for å bygge nettverk, lære noe nytt som studiet ikke ga meg eller for å ta en pause mellom slagene.

 

 

Vær gode ambassadører!

En stor del av det å lykkes som student ligger i å ha gode venner, mestre hverdagen og drive med aktiviteter man liker ved siden av de faglige aktivitetene. Hadde jeg vært student ved HiOA i dag, hadde jeg nok benyttet meg av en av flere sports- og interesseforeninger. Det er noe for alle! Studentene våre lager i stand veldig mye bra, men de tilsatte må lærer mer om disse aktivitetene og bidra til at forenigslivet får høyere oppslutnig og kan skape et tryggere og bedre studiemiljø på HiOA. Dere som jobber ved HiOA, vær gode ambassadører for alt det som foregår utenfor undervisningen, men innenfor rammene av HiOA!

Studenter som engasjerer seg ved siden av studiene får med seg karriereferdigheter som bidrar til at vi får sterkere kandidater ut i arbeidslivet. Studenter som er fornøyde med HiOA som institusjon blir gode ambassadører for oss, også som alumner. De kjenner oss godt og vi kan dra nytte av å kjenne dem godt også. Tilsatte og studenter kan sammen utrette mer i tiden de deler på HiOA, og i tiden etter.

Gå på kurs!

SiO har i samarbeid med HiOA utviklet et eget kurs for tilsatte på HiOA. Kurset gir innsikt i konkrete planer for studentlivssatsingen ved HiOA fremover, og tar blant annet for seg hva en studentforening er, hvilke typer som finnes og hva det vil si for den enkelte student å delta.

I løpet av en liten time vil ansatte på HiOA lære akkurat nok til å henvise studentene videre, og for mange kan dette være utslagsgivende for å skape seg en bedre studietid. I tillegg er det helt avgjørende for foreningenes evne til å rekruttere, at tilsatte på alle nivå framsnakker verdien av å engasjere seg i en studentforening. Kurset er åpent for alle HiOAs tilsatte og jeg håper du tar deg tid til å komme.

Husk at et hvert godt universitet har et godt studentliv!

Les mer 2 kommentarer

Jeg er en tåkelur

av Curt Rice

Fredag 15. januar kåret Geelmuyden Kiese meg til årets tåkelur for utsagnet “Fedre som er hjemme med sykt barn får applaus. Det får ikke mødre. Sånn er det bare.” Det sa jeg i denne artikkelen Aftenposten, 17.08.2015.

Først må jeg takke de som nominerte meg, og alle de som stemte på meg. Det er ganske artig å slå Norges statsminister og partiledere i en avstemning som dette. Samtidig er det litt rart å vinne denne prisen for noe jeg mener at det ikke er kontroversielt å si, og heller ikke spesielt nytt. Alle vet at det forventes en del av kvinner, som ikke forventes av menn. Fedre får applaus, ikke mødre. Og slik skal det selvsagt ikke være.

Skal vi nå målet om full likestilling mellom kvinner og menn og mellom andre grupper, trengs det mer handling enn tale. Men klar tale kan hjelpe oss et stykke på veien. Vi må ikke sitte stille når vi er vitne til at samfunnet, arbeidslivet eller enkeltpersoner forskjellsbehandler noen. Gjennom å si klart fra, og gjennom å handle deretter, kan vi være med på å gjøre en forskjell.

Spesielt politikere og ledere har et ansvar for klar tale. Klart språk i staten og klar tale fra samfunnsledere er demokratisk og inkluderende. Også akademia har en vei å gå når det gjelder å bygge ned språklige barrierer mellom oss og allmenheten. Ord og formuleringer kan være ekskluderende og lage sperrer mellom majoriteteren og minoriteter. Mellom de som er utenfor og de som er innenfor en gruppe. Enten vi snakker om fagmiljøer, grupper med politisk innflytelse eller i hverdagen.

Selv lover jeg å fortsette med klar tale, ikke bare om likestilling, men som fagperson, leder og rektor ved en synlig institusjon i samfunnet. En pris som denne oppmuntrer meg til å snakke klart og tydelig!

Les mer 0 kommentarer

Congrats, you have an all male panel!

av Curt Rice

Mangfold er en viktig verdi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Men hva betyr det for våre tilsatte? Hva betyr det for vårt arbeid og for forskningsgruppene?  I vår strategi Ny viten, ny praksis  står det følgende:

Mangfoldet gir oss fortrinn til å forstå og høste fordelene av forskjellighet.

Jeg er opptatt av å øke bevissthet om fortrinn og fordeler med mangfold. Konferanser, debattmøter eller workshops uten mangfold i talerlista går glipp av muligheter. En veldig morsom Tumblr-side understreker dette: Congrats, you have an all male panel!  Siden har en lettere tilnærming til temaet, og peker på at det viktig at også kvinner står på scenen.

Jeg selv har takket nei til ellers meget fristende konferanseinvitasjoner på grunn av ekstrem kjønnsubalanse i programmet. Det mener jeg er riktig fordi at mangfold gir rikere og bredere samtaler, og jeg mener at verdien av rollemodeller er betydelig. Det er bestandig langt flere som kunne inviteres enn hva man har plass til på programmet, slik at vi kan tillate oss også å promotere mangfold når vi setter sammen et program.

2015-09-08_1020En spin-off fra #allmalepanels er den norske #allwhitepanel. Denne bevegelsen har fått en del medieomtale i Norge i det siste. De som står bak kampanjen er provoserte av talerlister på konferanser som kun har “hvite” foredragsholder, og enda verre er det når temaet på konferansen omhandler et rikere befolkningsgrunnlag enn hva som kan sees i programmet.

Fra mitt ståsted er dette både en viktig og enkel anledning til å get in touch med mangfold som verdi. Jeg håper at mine kollegaer på HiOA reflekterer over dette når de setter sammen konferanse- og workshop-programmer. Også som forskere skal vi være opptatt av å snakke med mennesker, ikke om dem. For å få det til, må hele mangfoldet være til stede. Uten det, høster vi ingen fordeler av forskjellighet. Og da blir det verken ny viten eller ny praksis.

Les mer 2 kommentarer

Letter from Seoul

av Curt Rice
Photo: Ben Pollitzer

Photo: Ben Pollitzer

I’m spending a few days in Seoul this week at the Gender Summit 6 Asia Pacific. The Gender Summits have been held in Europe, North America, Africa and now for the first time in Asia.

They grew out of a wonderful European Commission (FP7) project called genSET and continue the focus of that project by bringing together researchers and policy makers who are interested in issues related to gender. This ranges from traditional gender equality and gender balance work to less traditional issues like bringing the perspectives of sex and gender into research projects. The next step for the Summits, in my opinion, will be to draw together more explicitly gender issues with other kinds of diversity in the population.

As I said in my speech to the HiOA-community on August 11th, diversity is a strong and clear value for Høgskolen i Oslo og Akershus; the Gender Summit has already given me some ideas about how we can keep pushing ahead with this aspect of our profile. I heard one talk about a program that helps young men going into computer science understand and empathize with the situation for women in that field.

I want to work with my colleagues at HiOA to find good ways to give our students such experiences. It’s important for students to imagine the situations of others as they discover their own commitment to working towards making society better for all of us. Furthermore, appreciation for the effects of diversity in a workplace is necessary if we are to enjoy all the benefits a diverse population offers.seoul-410264_1280

Wouldn’t it be great if sensitivity to diversity became a hallmark of HiOA’s graduates? We want to send students into workplaces prepared to embrace and nurture the diversity they meet there and we want their education to prepare them to show leadership in making those workplaces even better. How can we make that happen? What are your ideas?

I would love to hear your feedback on my Facebook page: https://www.facebook.com/curt.rice.hioa

Les mer 0 kommentarer