Om prosjektet

Dette er en prosjektblogg for prosjektet: Grammatikk og dataspill.

Den ble utvikla når Mette og Vibeke skulle ta over en klasse og gjennomføre prosjektet. Prosjektet og bloggen er omtalt i den vitenskapelige antologien «Språklig mangfold og læring. Didaktikk for det flerspråklige klasserom» (Bjarnø, Nergård og Aarsæther 2013). Lesere har etterspurt innholdet i bloggen som lå på en gammel nedlagt server. Innholdet er derfor flyttet hit til HiOAs bloggserver. Den opprinnelige bloggen hadde noen ekstra sider, blant annet en side med lenke til et skjema som elevene skulle fylle ut for å vurdere spillene som ble brukt i undervisninga. Samt andre passordbeskytta elevsider.
Vibeke Bjarnø (vibeke.bjarnoAT.hioa.no) og Mette E. Nergård (metteelisabeth.nergardAT.hioa.no)
Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus.