Mathilde P. Elvestad og Martine J.Frantzen: Å være praktikant i FIAN Norge!

Dykk inn i det som interesserer deg mest, opparbeid deg relevant arbeidserfaring og bidra med ditt engasjement for retten til mat. Ved å være i praksis kan man følge FIANs arbeid med lupe; du blir kjent med de politiske systemene som påvirker vår og andres rett til mat og du er med på å fremme retten til mat på en rekke ulike arenaer.

Som tredjeårsstudenter på studiet samfunnsernæring på HiOA, ble vi introdusert for FIANs arbeid da daglig leder Lovise hadde forelesning for oss. Kort tid etter var praksisplass, læringsplanmål og arbeidsplan på plass.

Akkurat nå har FIAN en og en halv ansatt. Med det spekteret av arbeidsoppgaver som skal utføres for å drifte en organisasjon, kan man regne med varierte oppgaver. Her fører vi regnskap, deltar på møter med alle som FIAN samarbeider med, skriver referater og rapporter, nyhetsartikler, arrangerer eventer  og deltar på seminarer for faglig påfyll. Alt kan være til nytte for FIAN, og ikke minst være med på å spre FIANs budskap!

jobbing på kontoret
Jobbing på kontoret

Det er mange forskjellige aspekter knyttet til mat. Mat er både et eple i et tre, næringsverdi for mennesket og en viktig del av formelle og uformelle relasjoner. Landbruk, kvinner, styresettet, ernæring, menneskerettigheter, jus og kultur er områder som er relevante kunnskapsområder. Menneskerettighetene er universelle, og er derfor et godt utganspunkt for å arbeide med å utjevne de skjeve fordelingene som finnes i verden. At handlinger alltid får konsekvenser og at dette må ansvarliggjøres, bør alltid være i bakhodet for å på best mulig måte hindre menneskerettighetsbrudd.

Vi har lagt merke til at mye drives av et sterkt engasjement her i FIAN! Når man som ny kommer inn i en organisasjon som har definert hva som er nyttig og viktig, er det en kunst å hoppe inn og følge med i svingene på hva som skjer fra dag til dag. Vi vil gi et tips til deg som vurderer å bli praktikant i FIAN: å stille spørsmål og å være nysgjerrig, går aldri ut på dato. Ta gjerne kontakt med de som er her til daglig, enten på mail eller sosiale medier for å få svar på det du lurer på. Helt til slutt må vi nevne at de har utrolig god lunsj her på Frivillighetshuset på Tøyen, hvor FIAN holder til. Hver dag lages det nye, spennende retter 🙂

Om FIAN
FIAN ble etablert i 1986 i Tyskland, og er en uavhengig, internasjonal menneskerettighetorganisasjon som arbeider for å opplyse om og sikre enkeltindividets rett til fullgod mat.

FIAN Norge arbeider med enkeltsaker på grasrotnivå og gjennom et bredt informasjonsarbeid. De samarbeider med andre organisasjoner med å påvirke nasjonale og internasjonale myndigheter. På forespørsel fra lokale organisasjoner legger FIAN press på myndigheter, internasjonale organisasjoner eller multinasjonale selskaper når retten til mat krenkes. Arbeidet bygger på pilarer som Verdenserklæringen om menneskerettighetene og Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Les mer på http://mathildepraksisfian.tumblr.com/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *