Kategoriarkiv: Studentprosjekter

Fagdag 2017: Mat og aktivitet som ”medisin”

Den 15.november 2017 arrangerte 3. årsstudentene ved Samfunnsernæring på HiOA fagdag med tema: Mat og aktivitet som ”medisin”.

På agendaen sto mange spennende foredragsholdere; Anders Hall Grøterud leder for Aktivitetsalliansen, lege og spesialist i indremedisin Fedon Lindberg, Egil W. Martinsen professor i psykiatri, Klinisk ernæringsfysiolog Randi Norheim, Pål Jåbekk høgskolelektor på HiOA, Lise von Krogh er en av grunnleggerne bak bramat.no, ernæringsfysiolog Kari Bugge og masterstudent ved samfunnsernæring på HiOA Jørgen Torgerstuen Johnsen.

Foredragsholderne belyste temaet mat og aktivitet som ”medisin” fra ulike vinkler, de snakket blant annet om middelhavskost, psykiske helse, fysisk aktivitet, og sunt kosthold.

Det var mange interesserte og over 100 deltakere.

Fedon Lindberg snakket om Middelhavskost og fortalte om Hippokrates av Kos som sa ”Du er hva du spiser, la maten være din medisin”.

Kari Bugge: ”Ser vi for lett på det å endre levevaner?”

Randi Norheim fra Nutricia og konferansier Elise Marie Mørk

Egil W. Martinsen og student ved samfunnsernæring Helle Skoglund Lieberg. Egil avsluttet foredraget sitt med tre stikkord ”Fem om dagen, sex om natten og syv om morgenen”.

Styringsgruppa. Elise Marie Mørk, Helle Skoglund Lieberg og Helene

Studentene Anne Spjelkavik Nilsen og Ingrid Joa serverer varm suppe fra Mere suppe til lunsj. Frukt, kaker og kaffe ble også servert

Mere suppe, Nutricia, Grete Roede og Linjeforening for Samfunnsernæring sto på stand i lunsjen.

Kiwi Kjeller og Coop ekstra Aurskog bidro med frisk frukt.

Alle deltakerne fikk flotte goodiebags med sponset innhold fra Helios, Helsedirektoratet, Aktivitetsalliansen, Njie, Funksjonell mat, Quini, BASF og Norsk tidsskrift for ernæring.

Fornøyd gjeng etter en vellykket fagdag!

Dagen var vellykket og vi fikk alle nye vinklinger på hvordan mat og fysisk aktivitet er “medisin”. Det å arrangerer en fagdag ga oss nye kunnskap og erfaring om hvordan samfunnsernæring kan brukes i praksis.

– Helene Kongerud, Elise Marie Mørk og Helle Skoglund Lieberg

[STUDENTPRAKSIS] HOS Forbrukerrådet

Av Maja Bossum

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon. Organisasjonen jobber for å hjelpe forbrukerne og påvirke myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Dette foregår gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredning. Forbrukerrådet jobber med å sette forbrukerspørsmål på dagsorden i samfunnsdebatten. Forbrukerrådets virksomhet bygger på FNs internasjonale forbrukerrettigheter. Til tross for Forbrukerrådets tilknytning til Barne- Likestillings og inkluderingsdepartementet og statlige finansiering, er organisasjonen fristilt politisk fra departementet med særskilte fullmakter, eget styre og egne vedtekter. Randi Flesland er Direktør i Forbrukerrådet og Anne Kathrine Slungård leder Forbrukerrådets styre.

Praksisen min foregår i avdelingen for mat og handel. Dette har gitt meg muligheten til å se hvordan Forbrukerrådet jobber for å bedre forholdene til forbrukerne når det gjelder handel av mat. I løpet av de siste ukene har vi jobbet spesielt mye med problemstillingen markedsføring for usunn mat og drikke rettet mot barn og unge. Vi har også vært innom temaet matsvinn og dessuten matmerking. Læringsmålene mine for denne praksisperioden omhandler disse tre temaene. Alle disse temaene syns jeg er viktige temaer å ta tak i, og det er spesielt gøy at jeg får lov til å jobbe med nettopp dette.

Med praksis hos Forbrukerrådet vil du få innblikk i mye av det som skjer i mat og ernæringsverdenen. Det er stadig møter og seminarer hvor ulike interesseorganisasjoner og liknende møtes for å diskutere ulike samfunnsspørsmål angående mat, ernæring og forbrukere. Blant annet har jeg fått være med på møte om gulrot-standarden i Norge (i forsøk på å redusere svinnet av gulrot som visst nok er stort) og møte om sosial ulikhet og kosthold hos Helsedirektoratet.

Det har så langt vært en spennende og lærerik praksisperioden, og jeg er veldig glad for at det var her jeg fikk praksisplass. Jeg vil derfor anbefale Forbrukerrådet som praksissted til neste års praksisstudenter eller andre.

[STUDENTPRAKSIS] Hos Kokkeløren

Av Vemund Skatvedt

Tips for etterfølgere

Kokkeløren er en ny matkasseleverandør i Oslo

Dersom man vurderer å skaffe seg en praksisplass hos Kokkeløren bør man gjøre noen vurderinger først.
1) Er man åpen for å arbeide med få personer? Det er svært viktig, vær utadvent og forberedt på å knytte nære relasjoner.
2) Som ernæringsstudent har du best kunnskap om ernæringsfaget, de stoler på at ditt arbeid er bra.
3) Være kreativ med oppgaveløsningene. Noen ganger vil ikke alle matvarer være like enkle, men tenk ut aktuelle løsninger for et best mulig resultat.

For min del hadde jeg hatt flere møter og samtaler med Rikke, min veileder, så jeg visste hva jeg ville gå til. Gjennom praksisen har vi hele tiden hatt god kommunikasjon, og jeg har hele tiden følt at jeg bidrar positivt til utviklingen av Kokkeløren.

Mulige oppgaver for etterfølgere
Etter planen var Kokkeløren tanker at de skulle bytte lokaler til Montebello, men det har foreløpig blitt utsatt grunnet uferdige lokaler. Dermed har det blitt noen dager med arbeid hjemmefra siden de ikke har økt salget vesentlig pga små lokaler.

 mulige oppgaver for etterfølgere, vil helt klart være at arbeidsoppgavene blir større og mer spesifikt. Det skal fremover leveres ut matkasser flere ganger i uken, det krever mer utregning og større forhold på kjøkkenet.

Tilby deg å bidra med alt. Bli med på hele prosessen, vær inkluderende og ta del i oppgavene. Siden de er få settes det stor pris på hjelp, og det vil være nyttig erfaring for en student. Det er blant hovedårsakene til at jeg valgte Kokkeløren fremfor en større bedrift med mye av de samme oppgavene, jeg ønsket å lære mest mulig fra min praksisperiode. Ikke at jeg nødvendigvis vil arbeide i en matkasse i fremtiden, har jeg ihvertfall nyttig erfaring og kunnskap om flere faser av arbeidet.

[Studentpraksis] Hos Kreftforeningen

Av Cosmina Catalina Moraru

Kreftforeningen er en interesseorganisasjon som jobber med å forebygge kreft samt å forbedre livskvaliteten for pasienter og deres pårørende. Målet er å øke engasjement for kreftsaken og bidra til at flere blir friske eller lever lengere med kreft. Gjennom forskning og forebygging, informasjon og støtte, rådgiving og politisk arbeid arbeider Kreftforeningen lokalt, nasjonalt og globalt. I sitt forbyggende arbeid jobber Kreftforeningen også med å forebygge kreft gjennom godt kosthold.

Å ha praksis hos dem har vært en unik mulighet og jeg synes det er så bra at vi fikk hele 8 uker med praksis og ikke bare 2 eller 4 som andre studier har. Du får i praksisperioden muligheten til å utforske arbeidsmarkedet, finne ut hvilken kompetanse du sitter med etter studie, og hvilke arbeidsoppgaver du har lyst til å jobbe videre med. Ved å være tidlig ute med å definere hvilke interesser du har innenfor samfunnsernæring har du gode muligheter for en vellykket praksis!

Uansett hvilken praksisplass du velger så er du på “ jobb” og du får seriøse arbeidsoppgaver. Du kommer til å representerer HiOA og dette må gjenspeiles i din arbeidskapasitet og arbeidsmoral. Om du vurderer å ha Kreftforeningen som din praksisvert så kan du glede deg masse fordi du kommer til å få mye ut av din praksistid hos dem. De har hatt praksisstudenter før og de vet hva vi driver med.

Hos kreftforeningen får jeg seriøse arbeidsoppgaver som gir meg muligheten til både utvikle deg som student og samt bidra til kreftsaken. Jeg har muligheten til å bli kjent med utrolige dyktige folk og fått mange forbindelser. Gjør en jobben bra jobb så kan man også få attest.

Ikke minst får jeg her muligheten til å “jobbe” i en utrolig hyggelig miljø med gode “kolleger” som tar godt vare på meg og er klar til å hjelpe og dele sin kunnskap! Jeg deltar på mange møter og får masse verdifull erfaring.

Når det gjelder min praksisperiode har jeg tre læringsmål som består i å øke kunnskapen og kompetansen om forskningsmetodikk ved å jobbe med analysearbeid, kartlegging og rapportskriving, samt koordinere samarbeid mellom ulike aktører, noe som vil øke min forståelse for hvordan frivillig sektor fungerer og spesielt Kreftforeningens rolle.

Jeg har også et ønske om å være kreativ og forsøke å se nye mulighetsrom for Kreftforeningen. Håper med dette gav et lite innblikk i hvordan det er å ha praksis i Kreftforeningen.

[Student internship] Working with Chimalaya Charity on maternal health in Nepal

By Andrea Jensen Moth and Liv-Unni Priestley

This post pertains to our student placement LEARNING OBJECTIVE 2: provide sufficient and understandable information to the mothers about breastfeeding and maternal nutrition.

KEY STRATEGY: Create a pamphlet to give to the mothers at home visits.

One of the big issues regarding baby/maternal health in the postnatal period in Nepal is the lack of information and guidance. After giving birth and returning from the hospital the women get no mandatory and regular follow ups or the opportunity to join maternity groups like we do in Norway. This is what Chimalaya Charity aims to provide for the mothers.

To help provide basic information about the importance of breastfeeding and a good and balanced maternal diet, we made an information pamphlet to be handed out at neonatal visits. There were two main areas we wanted to address with the information.

1: Promote exclusive breastfeeding for six months. Many women we have talked to explain that they don’t think they have enough milk, and that the baby needs the bottle in addition to breastmilk. This is a repeating problem and we do our best to explain that breastfeeding on demand increases the production. For information on breastfeeding we used the WHO guidelines and in cooperation with Dr. Manju decided to simplify the language for the pamphlet to make sure the mothers would understand.

2: The Bhaktapur area is mainly inhabited by people from the Newari caste. In this culture there are several food taboos for pregnant and lactating women. The believes are that both mother and baby can get ill from eating certain fruits and vegetables. It is important to provide information to the mothers and the mothers-in-law, who often takes care of the women in the postnatal period, that these believes are not correct. The information must be easy to understand and culturally sensitive.

The pamphlet is in the process of being translated to Nepali, after some minor adjustments suggested by Anne Marie Worning, former head of WHO’s team on public health, now also engaged in Chimalaya Charity’s work. In addition to the information, Dr. Manju wanted us to add the WHO’s growth charts for boys/girls up to two years, weight for age, so that the mothers as well as the team from Chimalaya Charity can use the pamphlet as a monitoring card for their child.

 

Fagdag 16.november om slanking

capture

Den 16. november holder 3. årsstudenter ved Bachelor i Samfunnsernæring på HiOA fagdag med tema: Slanking – på godt og vondt.

Foredragene skal finne sted på Pilestredet 52, starter kl. 09.00 og varer frem til kl. 15.30. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det vil bli servert varm lunsj og kortere pauser med kaffe/te og forfriskninger gjennom dagen.

Vi har fått med oss spennende foredragsholdere som blant annet:  Liv Elin Torheim, Professor i Samfunnsernæring ved HiOA og leder for Nasjonalt råd for ernæring; Jøran Hjelmesæth, Leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold; Gro Rugseth, Førsteamanuensis ved HiOA, Institutt for fysioterapi;  Ellen Hoel, Grete Roede kursleder; livsstilscoach – Petter Nøding ; Samira Lekhal, Seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-øst; Kjell Sverre Pettersen, Professor i Helsekommunikasjon ved HiOA.

Foredragsholderne vil belyse temaet slanking fra ulike vinkler, og skal blant annet snakke om Roede-metoden for vektreduksjon, klinisk behandling av fedme, fedmeoperasjon, ytre faktorer (obesogent miljø), hvordan overvekt og fedme utvikler seg globalt og spiseforstyrrelser som følge av slanking. Detaljert program med tidspunkter for de ulike foredragene kommer så snart det er ferdigstilt. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Påmelding skjer via epost og det er begrensede plasser, her gjelder første mann til mølla! Meld deg på med navn (og eventuelle allergier) på epost til fagdag16@gmail.com. Frist for påmelding er 9. November.

For mer informasjon, følg gjerne med arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/655795664595973/

Vi gleder oss til en spennende og lærerik fagdag – Vel møtt!

Mathilde P. Elvestad og Martine J.Frantzen: Å være praktikant i FIAN Norge!

Dykk inn i det som interesserer deg mest, opparbeid deg relevant arbeidserfaring og bidra med ditt engasjement for retten til mat. Ved å være i praksis kan man følge FIANs arbeid med lupe; du blir kjent med de politiske systemene som påvirker vår og andres rett til mat og du er med på å fremme retten til mat på en rekke ulike arenaer.

Som tredjeårsstudenter på studiet samfunnsernæring på HiOA, ble vi introdusert for FIANs arbeid da daglig leder Lovise hadde forelesning for oss. Kort tid etter var praksisplass, læringsplanmål og arbeidsplan på plass.

Akkurat nå har FIAN en og en halv ansatt. Med det spekteret av arbeidsoppgaver som skal utføres for å drifte en organisasjon, kan man regne med varierte oppgaver. Her fører vi regnskap, deltar på møter med alle som FIAN samarbeider med, skriver referater og rapporter, nyhetsartikler, arrangerer eventer  og deltar på seminarer for faglig påfyll. Alt kan være til nytte for FIAN, og ikke minst være med på å spre FIANs budskap!

jobbing på kontoret
Jobbing på kontoret

Det er mange forskjellige aspekter knyttet til mat. Mat er både et eple i et tre, næringsverdi for mennesket og en viktig del av formelle og uformelle relasjoner. Landbruk, kvinner, styresettet, ernæring, menneskerettigheter, jus og kultur er områder som er relevante kunnskapsområder. Menneskerettighetene er universelle, og er derfor et godt utganspunkt for å arbeide med å utjevne de skjeve fordelingene som finnes i verden. At handlinger alltid får konsekvenser og at dette må ansvarliggjøres, bør alltid være i bakhodet for å på best mulig måte hindre menneskerettighetsbrudd.

Vi har lagt merke til at mye drives av et sterkt engasjement her i FIAN! Når man som ny kommer inn i en organisasjon som har definert hva som er nyttig og viktig, er det en kunst å hoppe inn og følge med i svingene på hva som skjer fra dag til dag. Vi vil gi et tips til deg som vurderer å bli praktikant i FIAN: å stille spørsmål og å være nysgjerrig, går aldri ut på dato. Ta gjerne kontakt med de som er her til daglig, enten på mail eller sosiale medier for å få svar på det du lurer på. Helt til slutt må vi nevne at de har utrolig god lunsj her på Frivillighetshuset på Tøyen, hvor FIAN holder til. Hver dag lages det nye, spennende retter 🙂

Om FIAN
FIAN ble etablert i 1986 i Tyskland, og er en uavhengig, internasjonal menneskerettighetorganisasjon som arbeider for å opplyse om og sikre enkeltindividets rett til fullgod mat.

FIAN Norge arbeider med enkeltsaker på grasrotnivå og gjennom et bredt informasjonsarbeid. De samarbeider med andre organisasjoner med å påvirke nasjonale og internasjonale myndigheter. På forespørsel fra lokale organisasjoner legger FIAN press på myndigheter, internasjonale organisasjoner eller multinasjonale selskaper når retten til mat krenkes. Arbeidet bygger på pilarer som Verdenserklæringen om menneskerettighetene og Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Les mer på http://mathildepraksisfian.tumblr.com/

Fagdag om bærekraft

IMG_2017Bildet viser Anne Lise Nygaard (til høyre, student på SERN2013 kullet) som holder foredrag om plantebasert kost, samt konferansier Vilde Henningsgård (til venstre), som styrte gjennomføringen av arrangementet med stødig hånd.

Under tittelen “Skal det briste eller bære; er maten min bærekraftig” inviterte SERN2013 kullet til fagdag i Pilestredet i dag 14.januar.

Etter en fin infofilm fra SERN2013 kullet, åpnet Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet med å snakke om bærkraftig jordbruk, og om fordelene av småskala landbruk kontra stor industriell monokultur produksjon.

Blogger Gry Hammer snakket om sin egen kostholdsreise, og hvordan hun nå for seg selv og familien sin hadde landet på et kosthold bestående av del kjøtt og fisk. Hun mente det var stor forskjell på kjøtt og fisks kvalitet, og var veldig opptatt av at kjøttet og fisken hun bruket skulle være riktig produsert for å finne veien til familiens bord. Hammer snakket også om fett, som hun mente det var stor forskjell på, avhengig av fettets kilde.

Anne Lise Nygaard, student på SERN2013 kullet, snakket om plantebasert kosthold, som for henne var en stor lidenskap. Hun viste hvor lett det var å få i seg næringsstoffene det i dag er anbefalinger for, på et plantebasert kosthold. Hun slo videre et slag for økt bruk av belgvekster i 2016 , som av FN er utpekt til å være belgvekstenes år. Hun pekte videre på ressurser online for dem som ville lære å leve uten kjøttprodukter og fisk.

IMG_2025Her snakker Knut Ivar Karevold om GreeNudge.

Knut Ivar Karevold, psykolog og direktør i Green Nudge, snakket om hva GreeNudge gjør, og viste slående eksempler på hvordan enkel manipulasjon av forbrukeres miljø noen ganger kan gi overraskende store effekter. Erkjennelsen om at forbrukeren for en stor del går på autopilot og at hjernen ofte velger enkleste løsning, spesielt når man er sliten, ligger til grunn for nudging som forskningsfelt. Varigheten av dokumentert positiv nudging effekt er mer usikker.

Anne Marie Schrøder, fra matvett, snakket om hvordan hennes organisasjon jobber for å få ned kasting av mat på institusjons og privat nivå. Mange nyttige tips her.

Elisabeth von Hanno Brockfield og Marte von Krog presenterte Fylkesmannens i Oslo og Akershus’ ØQ prosjekt, hvor målsetningen er å øke bevisst om, og forbruk av økologiske matvarer, ved institusjonskjøkken og blant private.

Det ble til slutt gitt en oppsummering av vår egen professor Kjell Sverre Pettersen, som landet på at alle må vi spise mat, og at vitenskapen, til tross for noen uenigheter blant eksperter, var det beste vi hadde til å finne ut hva som var riktig å galt innen spørsmål rundt bærekraft og helse (ikke ulikt tidligere altså).

Det som var nytt i år var at hele arrangementet var lagt til Pilestredet (nærmere bestemt P35). Da damene ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ikke ville låne bort undervisningskjøkkenet i Pilestredet, medførte dette en del logistiske utfordringer mhp matservering (maten måtte forberedes på Kjeller, og kjøres til Pilestredet av studentene).  Matserveringen var derfor lagt på et noe mer nøkternt nivå i år enn året før, uten at det la noen demper på arrangementet.

Auditoriet lå litt bortgjemt, vendt inn mot en bakgård, og det ble erfart at god skilting er viktig for de som ikke hadde vært der før . Utfordringene til tross, studentene på SERN2013 kullet gjorde en meget god jobb med fagdagen 2016, studieleder og lærere er stolte av et proft gjennomført arrangement.

 

 

Vellykket Fagdag på Kjeller 15.01.2015

Torsdag 15.01 var det Fagdag for Samfunnsernæring på Kjeller. Arrangør var tredjårs bachelorstudenter, altså kull SERN2012. Studentene hadde i år jobbet bra med rekrutteringen, noe som gav avkastning i form av godt besøk. Under overskriften «Ulike kosthold – samme mål?» inviterte arrangøren til et godt program med en blanding av interne og eksterne foredragsholdere:
0830 – 0900: Registrering
0900 – 0925: Velkommen og en kort presentasjon av samfunnsernæring
0925 – 1015: Pål Jåbekk, Master i Idrettsvitenskap og forfatter av boken Helt naturlig mat og trening: Paleo- hva er det og hva er det ikke.
1015 – 1030: Kaffe
1030 – 1120: Asgeir Brevik, PhD. i ernæringsvitenskap: Råkost og høykarbo for reversering av livsstilsykdommer
1120 – 1210: Gry Hammer, forfatter og frilansjournalist: Jeg er en moderne jeger!- Hemmeligheten til god helse ligger gjemt hos våre forfedre. En prestasjon av tradisjonsmat.
1210 – 1300: Gratis lunsj
1300 – 1350: Erik Arnesen, Master i samfunnsernæring og helsefaglig rådgiver i LHL: Ernæringsepidemiologi og offisielle kostråd- fra grøtstrid til smørkrise
1350 – 1440: Stine Marie Ulven, førsteamanuensis ved Samfunnsernæring, HiOA: Nutrigenomics- ny metodologi til bruk for fremtidens kostråd
1440 – 1500: Oppsummering og avslutning ved førsteamanuensis Kjell Sverre Pettersen; HiOA
Fagdag
I tillegg til bra oppmøte og bra regi var det i år spesielt ekstragavant på matisiden. På SERN2012 kullet er de så heldig å ha kokken Peter i klassen, og med hjelp fra medstudenter på kullet klarte han å komponere en meget avansert lunchmeny, som ville vært en gourmetresturant verdig, bestående av intet mindre enn 12 retter . Hvem trenger å spise på Noma når man kan komme på Fagdagslunch på Kjeller? Studentene hadde også vært flink til å hente inn sponsorpenger i år, og alt i alt var i det  et helproft arrangement.  Arrangering av  seminarer som dette er noen mange av dagens studenter senere vil måtte gjøre i jobbsammenheng.  Her viser SERN2012 at de er leveringsdyktige og proffe.