Mastertorg/Research Market

Formidling av masteroppgave prosjekter /Information about master's thesis projects.

New project from School of Social Work, University of Michigan – substance abuse and mental health problems.

Christina Bares has submitted a project:  “Examination of how social and genetic factors influence the development of problem behaviors (substance use, mental health problems) in adolescence.” Christina has been researching this for a number of years, and a MIS student has previously contributed to this research and written her masters’ thesis on this topic. School Read more about New project from School of Social Work, University of Michigan – substance abuse and mental health problems.[…]

Nytt prosjekt fra Fakultet for samfunnsfag, OsloMet – “Skriving som læringsverktøy i praktisk rettede fag”.

Jan Storø , dosent på Barnevernutdannlese har levert et spennende nytt prosjekt: “Skriving som læringsverktøy i praktisk rettede fag. Hvordan fungerer skriving som læring i sosialt arbeid og barnevern?” Her finner du mer informasjon: http://blogg.hioa.no/sfmastertorget/jan-storo-skriving-som-laeringsverktoy-i-praktisk-rettede-fag-hvordan-fungerer-skriving-som-laering-i-sosialt-arbeid-og-barnevern/

Ungdataverksted- 7 nye prosjekter – bl.a. dataspilling, ungdoms seksualvane, rusmiddelbruk, m.fl.

Hvert år gjennomfører mer enn 100 kommuner og fylker en spørreskjemaundersøkelse blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring i sitt område (se www.ungdata.no for mer informasjon). Ungdataundersøkelsen administreres av Seksjon for ungdomsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet), i samarbeid med sju regionale kompetansesentre for rusfeltet. NOVA står som eier av dataene, og oppbevarer disse i en nasjonal Read more about Ungdataverksted- 7 nye prosjekter – bl.a. dataspilling, ungdoms seksualvane, rusmiddelbruk, m.fl.[…]

RØDE KORS MASTERSTIPEND 2019

RØDE KORS MASTERSTIPEND 2019 Røde Kors i Norge utlyser seks masterstipender til masterprosjekter som tar for seg humanitære behov i Norge. Masterprosjektet må fordype seg tematisk til en av våre målgrupper: – Mennesker i akutte faresituasjoner – Barn og unge i sårbare livssituasjoner – Migranter i sårbare livssituasjoner – Eldre i sårbare livssituasjoner – Personer Read more about RØDE KORS MASTERSTIPEND 2019[…]

“Guided research on work inclusion in practice” project

“Guided research on work inclusion in practice” This project is connected to “Research training” course (SIW4500) • The main purpose of this project is for the student to gain research experience on the topic of work inclusion and workers’ rights through pedagogical interaction with staff from the Faculty of Social Sciences. • The student(s) will Read more about “Guided research on work inclusion in practice” project[…]

New projects on social housing policy from research institute NOVA

Researcher Jardar Sørvoll has submitted projects on social housing policy directed at disadvantaged groups and the historical roots and comparative perspectives. This looks like a very exciting project for both local and international students! You will find information about this here http://blogg.hioa.no/sfmastertorget/jardar-sorvoll-social-housing-policy-directed-at-disadvantaged-groups-historical-roots-and-comparative-perspectives/    

Nye prosjekter – NOVA, Oslo kommune og OsloMet

Vi har nå publisert flere nye prosjekter i de siste ukene. Disse er som følger: 1. NOVA- “Hva betyr nabolag? Har nabolag betydning for ensomhet, livskvalitet og sosialt nettverk?”; 2. Oslo kommune, Frogner– “Life” prosjekt – følgeforskning på helhetlig og intensiv oppfølging av familier; 3. Oslo kommune, Bydel Østensjø: blir flyktninger intergrert? Bidrar introduksjonsordningen til integrering i Read more about Nye prosjekter – NOVA, Oslo kommune og OsloMet[…]

Husbanken – Utlysning av stipend til masteroppgaver 2019

Har du tenkt å skrive din masteroppgave om temaer som handler om bolig og boligsosialt arbeid i 2019? Da kan du søke Husbanken om stipend. Alle studenter fra høgskoler eller universiteter i Norge kan søke. Tema for oppgaven må være innenfor Husbankens fagområder. Oppgaver med relevante temaer for Husbankens kommuneprogram vil bli prioritert, dessuten er Read more about Husbanken – Utlysning av stipend til masteroppgaver 2019[…]

Mastertorgets første prosjekt for 2019!! Bydel Nordstrand og Krem – “TimeKred”

Bydel Nordstrand, Avdeling Velferd (NAV, Psykisk helsetjeneste og Boligkontoret) og KREM er første mann til mølle i år med prosjektet, “TimeKred” – et verktøy for innbyggermobilisering. Her finner du lenken: blogg.hioa.no/sfmastertorget/bydel-nordstrand-krem-timekred-et-verktoy-for-innbyggermobilisering/ Bakgrunnen for konseptet er som følge: TimeKred er et konsept utviklet i et samarbeid mellom Bydelene Nordstrand og Gamle Oslo, og sosialentreprenørene KREM og Tøyen Read more about Mastertorgets første prosjekt for 2019!! Bydel Nordstrand og Krem – “TimeKred”[…]