Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet – Snakk trygt! Rosa kompetanse – utlysning om å skrive en masteroppgave

Flertallet av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt) lever gode liv. Samtidig viser nasjonale og internasjonale helse- og
levekårsundersøkelser en overrepresentasjon av helseplager og risikofaktorer som depresjon, angstlidelser, suicidalitet,
spiseforstyrrelser og rusproblemer.

Undersøkelser viser også at en del lhbt-personer har vanskelig for å være åpne i møte med hjelpetjenester
og slik sett ikke får rett hjelp til rett tid. Forskning viser at lhbt-ungdom er overrepresentert i barnevernet.
Barnevernsarbeider møter ofte sårbare barn og ungdommer i utsatte livssituasjoner. Med god kunnskap om normer, kjønn, identitet og
seksualitet kan en være en ekstra god støtte i ungdommenes identitetsutvikling og hverdag.

Rosa kompetanse er fagavdelingen i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi har siden 2013 tilbudt barnevernsansatte kursom normer, kjønn, identitet og seksualitet. Kursene er kunnskapsbaserte,motiverende og praktisk anvendelige, og har  overføringsverdi til andre temaer knyttet til mangfold, utenforskap og minoritet-/majoritetsperspektiver.

Rosa kompetanse barnevern er finansiert av Bufdir og anbefales i Bufdirs disponeringsbrev. Rosa kompetanse barnevern ønsker å tilby en eller to studenter som kunne tenke seg å skrive en masteroppgave om kjønn og seksualitetsmangfold i en barnevernkontekst kursing, noe veiledning, tilgang til mye fagstoff og kompetanse, samt tilgang til et stort nettverk hvor det kan være mulighet å komme i kontakt med informanter.

For mer informasjon, ta kontakt med:
heidi.leona@foreningenfri.no
99784806

Presentasjon RK barnevern til OM

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *