Helt ærlig! SHoT-undersøkelsen 2018

Kjære LUI-student!

Har du satt deg ned for å besvare årets viktigste undersøkelse? Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, SHOT, er en landsdekkende undersøkelse som går til alle heltidsstudenter under 35 år, og som kun blir gjennomført hver 4. år. Der blir man spurt om alt mulig som angår din helse og trivsel som student, og du gir dermed politikere, universiteter, høyskoler og studentsamskipnadene kjempeviktig data som de kan bruke når de prøver å forbedre sitt tilbud til studentene. Det er derfor viktig at du svarer HELT ÆRLIG.

Undersøkelsen tar ca. 20-30 minutter å besvare, og den er helt anonym. Du blir bedt om å oppgi ditt personnummer i starten, dette er for å sikre at du faktisk er student, men svarene dine blir kryptert og kan ikke spores tilbake til deg. Så langt har en veldig lav prosent ved OsloMet (tidligere HIOA) svart på skjemaet, så det er viktig at alle tar seg tid til å svare på undersøkelsen. Den skal ha blitt sendt ut på mail til alle, men ikke nødvendigvis til studentmailen din. Noen får den filtrert som spam. Om du ikke finner link i din inbox, gjør det heldvigvis ingenting, da du kan besvare undersøkelsen direkte fra nettsiden. HER

 

Valg i Studentparlamentet!

Hei alle sammen!

Torsdag 14.00 stenges valget til Studentparlamentet, og det hadde vel vært kjipt å innse at man ikke rakk å gi sin stemme til Studentdemokratiet?

Visste dere at i fjor var valgdeltakelsen på ca. 10% av alle fulltidsstudenter ved HIOA? Det er veldig lavt, så i år må alle stemme! Da får nemlig Studentparlamentet større tyngde når de jobber opp mot rektoratet på HIOA for å ivareta studentenes interesser. Og det er enkelt å stemme!

Du går inn på student.hioa.no/spvalg, velger ditt fakultet, leser litt om kandidatenes hjertesaker, og så kan du på LUI gi inntil 8 stemmer. Vanskeligere er det ikke, og plutselig har du også tatt del i studentdemokratiet! Godt valg!

Og fordi man ikke skal blogge uten bilder, her er Anneken og Rolf Martin etter at vi var på bolleturné for å finne kandidater til valget. Topp stemning!

Nytt styre og høst på LUI

Hei!

I høst er det mye som har skjedd i SFR LUI, og flere runder med overlapp har gjort at bloggen ikke har fått all oppmerksomheten den fortjener. I mai ble det valgt et nytt styre i Studentenes Fakultetetsråd på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, med Tore Remi Christensen fra Grunnskolelærerutdanninga som leder og Anneken Skaara fra Barnehagelærer heltid som nestleder. Vi fikk satt godt i gang med å arbeide for studentenes rettigheter på LUI, kanskje mest fremtredende fremmet vi en resolusjon i Studentparlamentet der vi gikk ut mot obligatorisk oppmøte på opplegg med egenandel. Denne ble vedtatt med klart flertall, så det var kult!

Så ville omstendighetene det til at Tore Remi måtte takke for seg, og SFR LUI fikk for andre gang på kort tid et nytt styre.  Nå består styret av Anneken Skaara og Rolf Martin Aspenes (Grunnskolelærer 5.-10.), og vi gleder oss til å komme ordentlig i gang med å jobbe for et best mulig studiemiljø for alle studenter ved LUI. Ta kontakt med oss på facebook, eller ved å sende mail til anneken.skaara@hioa.no (sfr-mailen fikses så fort som mulig), vi vil gjerne høre om problemer dere måtte støte på i studiehverdagen.

Følg med på bloggen for flere oppdateringer!

 

Valg 8. mai!

Bli med å bryte mytene du også!

Valg til nytt studentenes fakultetsråd skjer 8. mai i P46-PA113-Athene 1 kl 15.00-16.30

Mer informasjon om SFR finner du her

Mer informasjon om vervene finner du her

Nytt styre 1. juli 2016

Etter et thriller-valgmøte har vi den glede å introdusere et nytt SFR-styre!

Iselin Dagsdotter Sæterdal ble valgt som ny leder, og Tore Remi Christensen ble valgt som ny nestleder. Se under “Hvem er vi?” for mer om oss!

Vi takker for tilliten og ser frem til et helt år i deres tjeneste!

Vennlig hilsen SFR-styret 2016/2017

Valgmøtet nærmer seg!

Kjære LUI-student!

Du er hjertelig velkommen til valgmøte i Studentenes fakultetsråd mandag 9. mai, kl 15.00 i P52, Auditorim 2, B112

Sees der!

Valgmøte 9. mai 2016

Vi ønsker alle studenter ved LUI HiOA hjertelig velkommen til vår valgmøte!

317158_10150916517825297_711710296_21735879_1143408490_n

Møtet vil foregå mandag 9. mai 2016 kl 15.00, hvor får dere beskjed om i innkallingen.

Ønsker du å finne ut mer om vervene det skal velges til, se her:

Råd og utvalg

Vel møtt!

Nytt styre!

Hei!

Det nye SFR-styret består nå av Isabel Byrkjeflot Nærø som leder og Marie Aadnesen som nestleder.

Vi gleder oss til å jobbe med SFR fremover til sommeren, og planlegger å bruke bloggen hyppigere for å øke informasjonsflyten. Legg gjerne igjen kommentarer om det er noe konkret dere ønsker at vi skal bruke bloggen til etc.
Mvh det nye styret! 🙂

Vi skal ha valg!

Vi skal velge studentrepresentanter til råd og utvalg på fakultetsnivå. Dette skal gjøres på allmøte den 15.mai kl. 15:00 på P52, auditorium 1.

Dette er interessante og spennende verv der du kan være med å påvirke og vi håper at nettopp du stiller! Nedenfor ser dere hvilke råd og utvalg vi trenger representanter til, litt informasjon om hva de gjør og hvor mange representanter vi trenger.  Alle verv er honorert og det er ca. 3-4 møter i semesteret.

Det blir også snacks og drikke så kom, kom!

Har du ikke mulighet, men har lyst til å stille til et av vervene så send oss en mail på sfr-lui@hioa.no. Skriv litt om deg selv og hvorfor du vil stille til akkurat det vervet.

Vel møtt! 🙂

Fakultetsstyret

– 2 faste studentrepresentanter og 2 vararepresentanter
– Fakultetsstyret har ansvar for å fastsette overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten ved fakultetet
– Det er ønskelig med studenter som har noe erfaring fra studentpolitikk eller lignende

Studieutvalget
– 2 faste studentrepresentanter og 2 vararepresentanter
– Rådgivende organ overfor fakultetsledelsen
– Godkjenner programplaner og emneplaner på bachelornivå og videreutdanninger.
– Godkjenner mindre endringer i programplaner og emneplaner på master og ph.d.-nivå.

Internasjonalt utvalg
– 1 fast studentrepresentant og 1 vararepresentant
– Rådgivende overfor fakultetsledelsen
– Jobber med internasjonalisering av utdanningene

Utvalg for studentsaker
– 2 faste studentrepresentanter og 2 vararepresentanter
– Fatter vedtak om fritak for eksamen eller praksis på grunnlag av realkompetanse
– Fatter vedtak i saker der det søkes om et fjerde eksamensforsøk og vurdering av alternative eksamensformer
– Dette utvalget har nettopp kommet i gang og det jobbes med både endringer i mandatet og rutiner

IKT-utvalg
– 2 faste studentrepresentanter og 2 vararepresentanter
– Rådgivende overfor fakultetsledelsen
– Jobber med IKT-løsninger i undervisningen
– Det er ønskelig med noen som har interesse for IT

FoU-utvalg
– 1 fast studentrepresentant og 1 vararepresentant
– Rådgivende organ overfor fakultetsledelsen
– Jobber med forskning og utviklingsarbeid på HiOA
– Det er ønskelig med master studenter og/eller studenter med interesse og kunnskap om forskningsarbeid.

Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger
– 1 fast studentrepresentant og 1 vararepresentant

Studentenes fakultetsråd skal ha valg!

Hei!
Vi i Studentenes Fakultetsråd på LUI skal velge leder og nestleder!

Disse to skal sitte fra januar til januar.

Dette er et spennende verv som krever litt erfaring, men det er åpent for alle å stille!

Ledervervet er lønnet. Arbeidet består i å innkalle til regelmessige møter, holde kontakt med studentrådene på LUI, studentparlamentet og fakultetsstyret, holde oversikt over økonomien, og generelt sikre god informasjonsflyt mellom tillitsvalgte. SFR arbeider også med henvendelser fra mange ulike hold, blant annet enkeltstudenter med problemer og fakultetsledelsen.

Om du ønsker å stille, ta kontakt på sfr-lui@hioa.no.