God sommer!

Vi har den glede å introdusere et nytt SFR-styre som ble valgt inn på allmøte den 11.05.2017!

Joel Gianni ble valgt som ny leder og Egle Juodziukynaite ble valgt som ny nestleder. Se under “SFR Styret” for å lese mer om oss!

Det ble i tillegg valgt studentrepresentanter som skal sitte i råd og utvalg på fakultetsnivå. Lurer du på hvem disse er? Les her.

Vi takker for tilliten og gleder oss til neste år med mange spennende studentsaker.

Takk for et fint år!

Vennlig hilsen SFR-styret 2016/2017

Valg

Nytt allmøte ved SFR-TKD blir arrangert den 11. mai, kl 16:00 på Pilestredet 35, PI850. Der skal det velges et nytt SFR-styre (leder og nestleder) og representanter til råd og utvalg.

Det blir servert mat. Du kan finne eventen på Facebook 

Hvem er vi?

Dette er nettsiden til Studentenes Fakultetsråd ved Fakultet Teknologi, Kunst og Design. Vi jobber med saker som er aktuelle vårt fakultet og uttaler oss på vegne av studenter ved TKD.
På nettsiden kommer dere til å finne informasjon om studentdemokratiet, om SFR sine oppgaver, hvordan kan dere som studentene bidra og engasjere dere, om valg, osv.

Følg oss på Facebook: @sfrtkd
Ta kontakt på epost: sfr-tkd@hioa.no