Oppsummering av høstsemesteret 2017

SAKER
Høsten 2017 jobbet det nye SFR med mange viktige saker: forkunnskapskrav, forsinket sensur og digitalisering av emneevalueringer for å nevne noen. SFR har presset på og fulgt opp sakene med fakultetsledelsen på TKD. Vi har også jobbet med saker fra Studentrådene som oppussing av førsteetasje på P35 og fremtiden til studentlokalet Kroa (OTS), beholde «kunst» i navnet TKD (EST) og de nye kortere åpningstidene på maskinverkstedene på campus Kjeller (PD).

Forkunnskapskrav som ble innført i høst ble enstemmig fjernet og gjort om til «anbefalte forkunnskapskrav» av Utdanningsutvalget. Vi fulgte opp forsinket sensur og nedgangen siden forrige studieår 2016-2017 med seksjon for studier og når det gjelder digitalisering av emneevaluering, har dekanatet startet et pilotprosjekt med elektronisk emneevaluering på institutt for bygg –og energiteknikk dette høstsemesteret. Innspill fra SFR har også blitt en del av oppgraderingsprosessen av førsteetasje på P35.

SYNLIGHET OG OPPMØTE
SFR har vært synlig i media ved å bl.a delta på programmet «Studentnyhetene» på Radio Nova om Studentparlamentet, en kronikk i nettavisen Khrono om ny master på TKD, samt intervju i Norges største studentavis, Universitas, om HiOAs første demonstrasjon som ble holdt for å beholde studentlokalet Kroa.

Vi har også blitt mer synlige i sosiale medier, fått en Twitter-konto og blitt mer aktive på Facebook som er på god vei til å doble antall følgere. Synlighet har vært en viktig prioritert og vi så at oppmøte på SFR-møter har blitt tredoblet fra 5-9 studenter før sommeren til 16-27 studenter dette semesteret.

INKLUDERING AV STUDENTENES STEMME
SFR var også til stede på årets Tillitsvalgtkonferanse og deltok på ulike møter med Studentparlamentet på HiOA. Vi har også jobbet med å rekruttere studenter til grupper/komiteer som skulle jobbe med CANVAS, Makerspace og ny master for IT/MEK med fem studieretninger.

VALG TIL STUDENTPARLAMENTET
I november var det igjen valg til Studentparlamentet på HiOA og TKD hadde den høyeste valgdeltakelsen på HiOA! Nøyaktig 700 studenter ved TKD stemte, noe som tilsvarer 22,5 %. Dette er en økning på nesten fem prosentpoeng fra 18 % i fjor. Til Studentparlamentet 2018 ble det valgt fem faste og fem varaer fra alle fem institutt ved TKD: IT, MEK, PD, EST og BE.

Alt i alt, er vi fornøyde med høstsemesteret. Vi gleder oss til et nytt semester med nye studentssaker. Vi håper alle har hatt en fin jul og fått ladet opp batteriene til studiestart. Ønsker alle et godt nytt (og lærerikt) år!

 

På vegne av Studentenes Fakultetsråd ved TKD,
Joel Gianni
SFR-leder

God sommer!

Vi har den glede å introdusere et nytt SFR-styre som ble valgt inn på allmøte den 11.05.2017!

Joel Gianni ble valgt som ny leder og Egle Juodziukynaite ble valgt som ny nestleder. Se under “SFR Styret” for å lese mer om oss!

Det ble i tillegg valgt studentrepresentanter som skal sitte i råd og utvalg på fakultetsnivå. Lurer du på hvem disse er? Les her.

Vi takker for tilliten og gleder oss til neste år med mange spennende studentsaker.

Takk for et fint år!

Vennlig hilsen SFR-styret 2016/2017

Valg

Nytt allmøte ved SFR-TKD blir arrangert den 11. mai, kl 16:00 på Pilestredet 35, PI850. Der skal det velges et nytt SFR-styre (leder og nestleder) og representanter til råd og utvalg.

Det blir servert mat. Du kan finne eventen på Facebook 

Hvem er vi?

Dette er nettsiden til Studentenes Fakultetsråd ved Fakultet Teknologi, Kunst og Design. Vi jobber med saker som er aktuelle vårt fakultet og uttaler oss på vegne av studenter ved TKD.
På nettsiden kommer dere til å finne informasjon om studentdemokratiet, om SFR sine oppgaver, hvordan kan dere som studentene bidra og engasjere dere, om valg, osv.

Følg oss på Facebook: @sfrtkd
Ta kontakt på epost: sfr-tkd@hioa.no