SKUP 2019-20

Skolene som deltar i årets prosjekt er:

Kongshavn skole

Kongshavn vgs ønsker å skape fellesskap og tilhørighet gjennom en praktisk estetisk tilnærming til Peer Gynt. Tilhørigheten har to nivåer:

Trinnet jobber med Peer Gynt; hver klasser jobber med sin del av stykket. Elevene skaper noe visuelt sammen som klasse og trinn.

 

Rosenholm skole

Vi vil at elevene skal være stolte og ha en tilhørighet til området og skolen.

Vi ønsker å hjelpe elevene til å utforske ulike sider av seg selv.

Motivere elevene til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet.

Gi elevene en mulighet til å oppleve mestring.

 

Ulsrud vgs

Ulsrud vgs ønsker å utvikle elevenes motivasjon for læring gjennom å fokusere på MOT og HÅP. Kunstformen vi vil benytte oss av er slampoesi og musikk. Ved bruk av disse kunstformene ønsker vi å gi Ulsrud elevene en følelse av motivasjon, mestring og lyst til å lære. Vi vil få fram den nye Ulsrudidentiteten.

 

Årvoll skole

Med blikk for alle

Ved vår skole ønsker vi at prosjektet skal føre til at alle elever føler seg sett og at de tilhører et stort fellesskap. Vi ønsker at de skal identifisere seg som Årvollelever og at alle som er med i prosjektet har like forutsetninger for å lykkes. Prosjektet skal være noe alle på skolen skal oppleve som positivt og noe vi kan være stolte av.

 

Hersleb skole