Apalløkka skole

Vi har begynt å se kreative prosesser når det å finne ut hvordan skolegården kan se ut og gyllne øyeblikk hos elever som får prøve nye ting. Både ved å komme med egne ideer og å skape noe sammen. Ellers gleder vi oss til å se hvordan skolegården blir og til å gjennomføre forestilling den 18.06.

På Apalløkka skole har vi laget vår egen visjon: Sammen om – skaperglede, kunnskap og likeverd. Den vil vi fylle med innhold. Derfor har elevene på 9.trinn denne våren et prosjekt. De er delt inn i valgfagsgruppene sine; Sal og scene, medier og informasjon, fysisk aktivitet og helse og teknologi i praksis. Innenfor disse gruppene har alle fått et oppdrag. De skal være SAMMEN OM Å SETTE SPOR.

I gruppene jobber de med: Dans, band, sjonglering, akrobatikk, triksing med ball og utsmykking av skolegården. I tillegg dokumenteres prosessen av medier og informasjonsgruppa.

løpet av prosessen ønsker vi at elevene skal oppleve mestring, bli motivert, kjenne at de samarbeider, lære noe nytt og sette spor etter seg på Apalløkka.

I midten av juni vil det være en forestilling ute i skolegården. Da vil utsmykkingen «avdukes». Vi ønsker at dette skal føre til at elevene føler stolthet over det de har fått til sammen, at de er stolte av å være Apalløkkaelever. Vi vil invitere elever fra barneskolene i nabolaget, familie, naboer, samarbeidspartnere i bydelen.

Vi drømmer om at dette kan bli et årlig prosjekt for elevene på 9.trinn der de hvert år får muligheten til å sette spor etter seg sammen på ulike måter

Apalløkka skole har fått sin egen visjon:

Sammen om – skaperglede, kunnskap og likeverd.

Vi vil være sammen om å fylle visjonen med innhold og gjennom det sette varige spor i alle som er en del av Apalløkka skole. Spor vil vi også være sammen om å skape i skolebygningen og uteområdet rundt skolen.

Målet er at alle skal oppleve at dette er noe vi er sammen om.

Apalløkka samarbeider med Hildegunn Solbø, dansere og Bruno de Gama.