Grefsen skole

Oppstart for prosjektet vil starte med en kick-off 12.04.18. Selve gjennomføringen vil foregå i perioden 2. – 6. mai. Vi er spente, men gleder oss veldig.

Grefsen samarbeider med Thorvald Heum.

I forberedelsene skrev Grefsen dette om prosjektet:

Grefsen skole har en gammel og ærverdig historie, nye og flotte lokaler, men mange hvite vegger som trenger nye og moderne uttrykk.
Gjennom kunstformen «street-art» kommer elevene på 6. trinn til å sette spor. Vi ønsker å legge til rette for skapende prosesser der elevene er likeverdige og avhengige av hverandre. Vi vektlegger samarbeid, tilhørighet og kreativitet og ser for oss at SKUP blir en brobygger mellom overordnet læreplan og kompetansemål i fag.  Vi håper prosjektet kan bidra til tverrfaglig samarbeid, variert undervisning, og ny kunnskap som elevene utvikler og skaper sammen.

Gjennom SKUP ønsker vi å løfte blikket, rette ryggen og føle stolthet. Sammen skaper vi framtida!