Oslo Handelsgymnasium

Prosjektet er avsluttet med gode resultater: Elevene er stolte over å ha utsmykket deler av skolebiblioteket med sine egne produkter. Lærerne har lært å kjenne elevene på andre måter enn i den tradisjonelle elevrollen, og de ser faglige gevinster i å fordype seg i et avgrenset tema over tid.

To elevgrupper på OHG har lært ulike streetart-teknikker. En klasse med minoritetsspråklige elever har brukt sjablongteknikk til å lage symboler som uttrykk for sider ved egen identitet. Elever på studiespesialisering har gjennom photoshop skapt visuelle bilder for å uttrykke litterære bilder i et utvalg av lyriske tekster. Samlet bidrar alle disse elevproduktene til å gi deler av skolens bibliotek et mer moderne uttrykk som alle elevene kan kjenne seg igjen i.

OHG samarbeider med Rita Rodin Nyhuus, Frø productions.

I forberedelsene skrev OHG dette om prosjektet:

Gjennom å lage Street Art skal elevene få et nærmere forhold til språklige bilder i lyrikken. Produktene de lager skal sette varig preg på skolens bibliotek. På denne måten vil de, forhåpentligvis, bidra til et triveligere, fysisk skolemiljø.

Oslo Handelsgymnas er med i SKUP for tredje gang, og her kan du finne informasjon om fjorårets prosjekt.