Bjerke videregående skole

Bjerke er en multikulturell skole, og vi har alle en historie å fortelle. Gjennom dans og poesi i revyform ønsker vi å formidle en historie om røtter og kulturelle utfordringer. Målet er at årets revy skal bidra til å skape debatt, stolthet og samhold blant både lærere og elever på skolen.

Bjerke vgs er med i SKUP for tredje gang. Se video av det spennende prosjektet Bjerke vgs hadde skoleåret 16/17.

Apalløkka skole

Vi har begynt å se kreative prosesser når det å finne ut hvordan skolegården kan se ut og gyllne øyeblikk hos elever som får prøve nye ting. Både ved å komme med egne ideer og å skape noe sammen. Ellers gleder vi oss til å se hvordan skolegården blir og til å gjennomføre forestilling den 18.06.

På Apalløkka skole har vi laget vår egen visjon: Sammen om – skaperglede, kunnskap og likeverd. Den vil vi fylle med innhold. Derfor har elevene på 9.trinn denne våren et prosjekt. De er delt inn i valgfagsgruppene sine; Sal og scene, medier og informasjon, fysisk aktivitet og helse og teknologi i praksis. Innenfor disse gruppene har alle fått et oppdrag. De skal være SAMMEN OM Å SETTE SPOR.

I gruppene jobber de med: Dans, band, sjonglering, akrobatikk, triksing med ball og utsmykking av skolegården. I tillegg dokumenteres prosessen av medier og informasjonsgruppa.

løpet av prosessen ønsker vi at elevene skal oppleve mestring, bli motivert, kjenne at de samarbeider, lære noe nytt og sette spor etter seg på Apalløkka.

I midten av juni vil det være en forestilling ute i skolegården. Da vil utsmykkingen «avdukes». Vi ønsker at dette skal føre til at elevene føler stolthet over det de har fått til sammen, at de er stolte av å være Apalløkkaelever. Vi vil invitere elever fra barneskolene i nabolaget, familie, naboer, samarbeidspartnere i bydelen.

Vi drømmer om at dette kan bli et årlig prosjekt for elevene på 9.trinn der de hvert år får muligheten til å sette spor etter seg sammen på ulike måter

Apalløkka skole har fått sin egen visjon:

Sammen om – skaperglede, kunnskap og likeverd.

Vi vil være sammen om å fylle visjonen med innhold og gjennom det sette varige spor i alle som er en del av Apalløkka skole. Spor vil vi også være sammen om å skape i skolebygningen og uteområdet rundt skolen.

Målet er at alle skal oppleve at dette er noe vi er sammen om.

Apalløkka samarbeider med Hildegunn Solbø, dansere og Bruno de Gama.

Møllergata skole 2016-17

Skolen ønsket at elevene fikk et større repertoar av preferanser til fysisk aktivitet og knyttet til seg danseinstruktører fra X-ray ungdomsklubb, med hip-hop som et tilbud i Fysisk Aktivitet. Dansprosjektet ble koblet sammen med skolens årlige forestilling;  «Møllas talenter». Dansingen som ble vist fram var ikke en del av talentkonkurransen, men et «pauseinnslag».

 

Hvor er vi? Hvor går vi nå? Fra erfaringssamlingen 08.02.17

 

 

Elverhøy og Kringsjå skoler 2016-17

Elverhøy og Kringsjå skoler er samlokalisert. Elverhøy skole (tidligere Blinderveien skole) er en spesialskole for barn med språk- og sammensatte lærevansker for elever på småtrinnet.

Skolene fikk nye lokaler og får ny kunst i skolegården; tre store snurrebasser  og en spillskive elevene kan snurre på. Kunstprosjektet er utarbeidet av Ole Rosén og Mari Røysamb. I forbindelse med nye lokaler, ny kunst  og ny samlokalisering har skolene søkt om å få gjennomføre et prosjekt med fokus på skaperglede, elevaktiviteter på tvers av grupper, funksjonsnivå og utfordringer. Målet er å tilrettelegge for et godt psykososialt miljø gjennom samhandling og felles opplevelser.

Skolen har knyttet til seg flere kunstnere. Rosén og Røysamb har gjennomført et snurrebassverksted for alle lærerne, slik at alle på skolen kan lage sin egen snurrebass. I tillegg forbereder skolen en større visning i forbindelse med sommeravslutningen, med ulike kunstformer.