Oslo Handelsgymnasium

Prosjektet er avsluttet med gode resultater: Elevene er stolte over å ha utsmykket deler av skolebiblioteket med sine egne produkter. Lærerne har lært å kjenne elevene på andre måter enn i den tradisjonelle elevrollen, og de ser faglige gevinster i å fordype seg i et avgrenset tema over tid.

To elevgrupper på OHG har lært ulike streetart-teknikker. En klasse med minoritetsspråklige elever har brukt sjablongteknikk til å lage symboler som uttrykk for sider ved egen identitet. Elever på studiespesialisering har gjennom photoshop skapt visuelle bilder for å uttrykke litterære bilder i et utvalg av lyriske tekster. Samlet bidrar alle disse elevproduktene til å gi deler av skolens bibliotek et mer moderne uttrykk som alle elevene kan kjenne seg igjen i.

OHG samarbeider med Rita Rodin Nyhuus, Frø productions.

I forberedelsene skrev OHG dette om prosjektet:

Gjennom å lage Street Art skal elevene få et nærmere forhold til språklige bilder i lyrikken. Produktene de lager skal sette varig preg på skolens bibliotek. På denne måten vil de, forhåpentligvis, bidra til et triveligere, fysisk skolemiljø.

Oslo Handelsgymnas er med i SKUP for tredje gang, og her kan du finne informasjon om fjorårets prosjekt.

Lusetjern skole

Lusetjern skole SKUP

Lusetjern skole har brukt SKUP til et forprosjekt. Vi samarbeider med to billedkunstnere som neste skoleår (18/19) skal jobbe med 5. trinn. De skal være med å bestemme hva som skal males på skolegårdens grå betongvegger.

Skolen skal dekorere skolens uteområde (grå betongvegger) med visuell kunst. Vi har som mål med dette å skape et skikkelig områdeløft, som øker både elevenes, foreldrenes tilhørighet og stolthet over skolen. Prosjektet skal vare fram til sommeren 2019 og gjennomføres i samarbeide med to kunstnere.

Lusetjern samarbeider med Vigdis Fjellheim og Torunn Skjelland.

I forberedelsene skrev Lusetjern dette om prosjektets mål:

Lusetjern Skole er en skole på Holmlia med mange minoritetsspråklige elever. Vi har mange kjedelige betongvegger i uteområdet som vi gjennom SKUP ønsker å begynne å dekorere.

Målet er at vi gjennom prosjektet skaper en større grad av tilhørighet til skolen blant elevene og engasjement hos foreldregruppen. Vi ønsker at man som elev, foresatt, ansatt eller forbivandrende skal kunne gå forbi og føle seg stolt over å være tilknyttet miljøet.

Kongshavn videregående skole

«Det gleder et lærerhjerte når vi hører Peer Gynt-sitater i elevsamtaler og i forbifarten i kantina».

Kongshavn videregående skole har satt opp en Peer Gynt- forestilling der alle klasser i VG2 har vært med. Rundt 150 elever deltok i forestillingene som ble vist for elever og foreldre på skolen. Dette var en annerledes måte å jobbe med tekst og Peer Gynt på, skjulte talenter kom fram, elevene viste engasjement og fikk en dypere forståelse av et sentralt verk i norsk litteratur. Arbeidet bidro til å styrke samholdet mellom elevene.

Kongshavn har samarbeidet med dramapedagog og regissør Nina Brodersen.

I forberedelsene skrev Kongshavn dette om prosjektet:

Peer Gynt-SKUP Kongshavn vgsI arbeidet med en forestilling basert på og inspirert av Ibsens Peer Gynt,
skal Vg2-elevene ved Kongshavn vgs bli godt kjent med et av de vi ktigste
verkene i norsk litteraturhistorie. Gjennom det kreative samarbeidet på
tvers av klasser skal forberedelsene og gjennomføringen av forestillingen
også bidra til å styrke det sosiale miljøet på trinnet.

Grefsen skole

Oppstart for prosjektet vil starte med en kick-off 12.04.18. Selve gjennomføringen vil foregå i perioden 2. – 6. mai. Vi er spente, men gleder oss veldig.

Grefsen samarbeider med Thorvald Heum.

I forberedelsene skrev Grefsen dette om prosjektet:

Grefsen skole har en gammel og ærverdig historie, nye og flotte lokaler, men mange hvite vegger som trenger nye og moderne uttrykk.
Gjennom kunstformen «street-art» kommer elevene på 6. trinn til å sette spor. Vi ønsker å legge til rette for skapende prosesser der elevene er likeverdige og avhengige av hverandre. Vi vektlegger samarbeid, tilhørighet og kreativitet og ser for oss at SKUP blir en brobygger mellom overordnet læreplan og kompetansemål i fag.  Vi håper prosjektet kan bidra til tverrfaglig samarbeid, variert undervisning, og ny kunnskap som elevene utvikler og skaper sammen.

Gjennom SKUP ønsker vi å løfte blikket, rette ryggen og føle stolthet. Sammen skaper vi framtida!

 

Furuset skole

Elevene på Furuset skole er i en kontinuerlig prosess med å jobbe mot et positivt skolemiljø, respektere hverandre og være en god skolevenn.

«Jeg ser deg for den du er, så må du se meg for den jeg er – Respekt», utdrag fra rap laget av Line, Edith, Alma og Sumaya, 6b Furuset skole.

 

Vi skal ha en forestilling i midten av april med utøverne Marita Hansen og Catharina Sahlberg som regissører og koreografer.

Det urbane og rustikke miljøet rundt Furuset skal sette en ramme for det visuelle, og elevene på 6.trinn har begynt så smått med foto til forestillingen.
Temaer vi jobber med er å  RESPEKTERE hverandre være en god SKOLEVENN og sørge for at ingen skal føle seg ALENE. Vi  har alle like stor verdi, uansett hvem vi er. Vi har utfordringer med mellommenneskelig kommunikasjon,  så vi håper årets SKUP kan bidra til en mildere og mer vennskapelig tone elevene i mellom.
Forestillingen skal være med dans, musikk og egenskrevne tekster fra elevene. Vi håper på instrumentale innslag fra elever som spiller i korpset.

Les mer om fjorårets prosjekt Kontraster ved Furuset skole

Bjerke videregående skole

Bjerke er en multikulturell skole, og vi har alle en historie å fortelle. Gjennom dans og poesi i revyform ønsker vi å formidle en historie om røtter og kulturelle utfordringer. Målet er at årets revy skal bidra til å skape debatt, stolthet og samhold blant både lærere og elever på skolen.

Bjerke vgs er med i SKUP for tredje gang. Se video av det spennende prosjektet Bjerke vgs hadde skoleåret 16/17.

Apalløkka skole

Vi har begynt å se kreative prosesser når det å finne ut hvordan skolegården kan se ut og gyllne øyeblikk hos elever som får prøve nye ting. Både ved å komme med egne ideer og å skape noe sammen. Ellers gleder vi oss til å se hvordan skolegården blir og til å gjennomføre forestilling den 18.06.

På Apalløkka skole har vi laget vår egen visjon: Sammen om – skaperglede, kunnskap og likeverd. Den vil vi fylle med innhold. Derfor har elevene på 9.trinn denne våren et prosjekt. De er delt inn i valgfagsgruppene sine; Sal og scene, medier og informasjon, fysisk aktivitet og helse og teknologi i praksis. Innenfor disse gruppene har alle fått et oppdrag. De skal være SAMMEN OM Å SETTE SPOR.

I gruppene jobber de med: Dans, band, sjonglering, akrobatikk, triksing med ball og utsmykking av skolegården. I tillegg dokumenteres prosessen av medier og informasjonsgruppa.

løpet av prosessen ønsker vi at elevene skal oppleve mestring, bli motivert, kjenne at de samarbeider, lære noe nytt og sette spor etter seg på Apalløkka.

I midten av juni vil det være en forestilling ute i skolegården. Da vil utsmykkingen «avdukes». Vi ønsker at dette skal føre til at elevene føler stolthet over det de har fått til sammen, at de er stolte av å være Apalløkkaelever. Vi vil invitere elever fra barneskolene i nabolaget, familie, naboer, samarbeidspartnere i bydelen.

Vi drømmer om at dette kan bli et årlig prosjekt for elevene på 9.trinn der de hvert år får muligheten til å sette spor etter seg sammen på ulike måter

Apalløkka skole har fått sin egen visjon:

Sammen om – skaperglede, kunnskap og likeverd.

Vi vil være sammen om å fylle visjonen med innhold og gjennom det sette varige spor i alle som er en del av Apalløkka skole. Spor vil vi også være sammen om å skape i skolebygningen og uteområdet rundt skolen.

Målet er at alle skal oppleve at dette er noe vi er sammen om.

Apalløkka samarbeider med Hildegunn Solbø, dansere og Bruno de Gama.