Kontakt

SKUP-teamet består av:

Fra OsloMet, Institutt for estetiske fag:

Prosjektleder:

Sara Birgitte Øfsti: sarab@oslomet.no

Veilederkorpset:

Marita Solhjelle Ølander: marola@oslomet.no

Synne Sagstad Imeland: Synime@oslomet.no

Sara Birgitte Øfsti: sarab@oslomet.no

Fra UDE:

Fagkonsulent:

Irene Brodshaug Irene.Brodshaug@ude.oslo.kommune.no

Inger Johanne Molven Inger.Johanne.Molven@ude.oslo.kommune.no

 

For mer informasjon:

https://www.oslomet.no/om/tkd/eik/utviklingsprosjekter

https://dks.osloskolen.no/skup-skoleutvikling-i-dks/