Om SKUP

SKUP, Skolens utviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken, gir skoler i Oslo en unik mulighet til å ta tak i en utfordring i skolehverdagen gjennom et kunstprosjekt. Målet med SKUP er å benytte kunst- og kulturprosjekter for å få til en positiv endring på definerte utfordringer ved skolen, enten det dreier seg om faglige eller miljømessige utfordringer. I 2019/20 gjennomføres SKUP for 14. gang med fem deltakende skoler.

SKUP gir prosjektstøtte til at skolene kan planlegge og gjennomføre kunst- og kulturprosjekter i samarbeid med selvvalgte profesjonelle kunstnere/aktører fra kulturlivet. SKUP skal bidra til å utvikle elevenes skapende evner og trigge deres nysgjerrighet. SKUP skal bidra til å gi kunst og kultur en naturlig plass i skolens daglige læringsarbeid.

SKUP ble gjennomført for første gang i 2006. Siden den gang har det blitt gjennomført mer enn 100 ulike skoleprosjekter som har tatt i bruk ulike former for kunst for å skape endring på egen skole. Prosjektet er en del av Den kulturelle skolesekken i Oslo sitt tilbud, Dks Oslo SKUP.

Skolen søker DKS om midler til å gjennomføre prosjektet, skoleutviklingsmålet må klart fremgå av søknaden. De skolene som får delta i SKUP gjennomfører prosjektene i samarbeid med veiledere fra OsloMet og profesjonelle kunstnere. Viktigste pådriver i prosessen er skolen selv: Fra idé til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering. Sammen med veilederne fra OsloMet finner skolen hvilke kunstnere det skal samarbeides med. Skolens ledelse må være med gjennom hele prosessen, og det er ønskelig at alle ansatte er involvert.