Ressurser

 

Mal til rapport, budsjett, framdriftsplan og avtaler:

 


Foredrag på oppstartssamling for SKUP 2017/18

Presentasjon av SKU Mona Nilsen

Foredrag på avslutningssamlingen SKUP 2016/17

Marit Akerø, førsteamanuensis ved institutt for estetiske fag, ved HiOA snakker om «Håp og livskompetanse som pedagogisk utfordring». Akerø snakker om livsmestring, motivasjon og hvilke redskaper læreren kan bruke for å bevege eleven fra fastlåsthet til mestring. Håp er ikke bare en følelse, men tenking og handling. Making hope happen in the class-room_Marit Akerø 23.mai 2017

 

 

 


 Foredrag på erfaringssamlingen 2017

Rapport nr14/15, NOVA og AFI

Selma Therese Lyng forsker fra HiOA snakket om rapporten «Skolers arbeide med elevenes psykososiale miljø, Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker». Gode strategier, blinde flekker og harde nøtter_Selma Therese Lyng 8.februar 2017