SKUP 2018-19

Skolene som deltar i årets prosjekt er:

APALLØKKA SKOLE

Arbeidstittel: «Spor i ord»

Prosjektet skal fungere som brobygger mellom elevene, bidra til at elevene opplever mestring og at de lykkes faglig og sosialt. Prosjektet er også en videreføring av fjorårets prosjekt, under overskriften «Sammen om å sette spor».

Elever og lærere på 9. trinn jobber med å være sammen om å sette spor gjennom tekst, illustrasjon, utstilling og framføring. Vi vil gi elevene en mulighet til å uttrykke seg, få en stemme og kjenne at de hører til. Gjennom det håper vi at de skal oppleve mestring, oppdage nye talenter, få nye ferdigheter og bli motiverte. Vi vil at de skal utvikle seg og lykkes faglig og sosialt. Kunstner tilknyttet prosjektet er ikke identifisert ennå.

GREFSEN SKOLE

Gjennom SKUP på Grefsen skole ønsker vi at elevene skal få noen felles opplevelser. Vi velger å bruke en street-art kunstner, Thorvald Heum, for å gi elevene en opplevelse av hva kunst kan være i 2019. Elevene skal få utvikle sine evner til å kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape SAMMEN, gjennom deltakelse i kunstprosjektet.  Prosjektet er en videreføring av fjorårets prosjekt som ble gjennomført med samme kunstner.

 

KONGSHAVN VIDEREGÅENDE SKOLE

OSLO HANDELSGYMNASIUM

Årets SKUP prosjekt på OHG omfatter kunst i samfunnsøkonomifaget. Elevene i to grupper lager collage av 3 økonomiske modeller – samt bærekraftig utvikling. Akkurat nå er vi i en aktiv gjennomføringsfase hvor elevene klipper og limer. De jobber intenst i eget arbeidsrom – hvor de viser nye sider av seg selv. Samarbeidet med kunster, Maria Sundby, er tett og godt – og hun gir oss både støtten og friheten vi trenger. Vi ser konturene av ferdige produkter som ser svært flotte ut. Det sosiale utbyttet kan vi se tydelig allerede nå og det faglige utbyttet evaluerer vi på et senere tidspunkt.

ULSRUD VIDEREGÅENDE SKOLE

Ulsrud videregående skole gjennomfører et SKUPprosjekt som skal bidra til å «samle» skolen og styrke den identitet og elevens tilhørighet til skolen. Skolen ønsker å samarbeide med danser Kimberly-Nicole Reposo, som også er tidligere elev ved skolen, og slampoet Martine Næss Johansen. Prosjektet er koblet opp mot miljøarbeidet på skolen og kroppsøvingsfaget.