Apalløkka skole

Oversiktsbilde, fint vær, barn, barnevogn, kunstprosjekt