Apalløkka skole

Fugleperspektiv av kunstprosjekt malt på bakken