SKUP-kalender

Aktuell informasjon, milepæler og tidsfrister:

 

Kalender 2019-20:

17.12.19              Frist for innlevering av skolens framdriftsplan og budsjett

05.02.20              Felles erfaringssamling

Inspirasjonsforedrag ved Venke Marie Sortland
Statusoppdatering og erfaringsdeling med deltakerskolene

06.05.20               Felles avslutningssamling

Refleksjon, evaluering og videreføring av erfaringer av årets prosjekt

05.07.20               Endelig frist innlevering av sluttrapport og økonomirapport