Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Invitasjon til stiftelsesmøte

av stm

Foto: John Anthony Hughes/HiOA.

Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: John Anthony Hughes/HiOA.

Tid og sted

Tirsdag 22. april 2014 kl. 12.00, P48 rom P476.

Agenda

  1. Registrering av medlemskap
  2. Valg av møteleder og to personer til å signere protokollen
  3. Godkjenning av innkalling og agenda
  4. Vedta vedtekter
  5. Velge styre

Publisert av:

user
stm