Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Hedersprisen til Elisabeth Eide

av stm

Professor Elisabeth Eide er styremedlem i Senter for tverrfaglig medieforsking (STM).

Professor Elisabeth Eide er styremedlem i Senter for tverrfaglig medieforsking (STM). Hun fikk hedersprisen under Norsk medieforskerkonferanse i Trondheim 23. oktober.

Professor Elisabeth Eide er vinner av Norsk medieforskerlags hederspris for 2014. I juryens begrunnelse heter det:

“Medieforskerlagets hederspris tildeles en norsk medieforsker som over lang tid har levert viktige bidrag til fagfeltets utvikling. Prisen går til en person som har gjort en betydningsfull innsats på et høyt faglig nivå, og som har satt varige spor etter seg både i det faglige miljø og i samfunnet for øvrig.

Prisen ble innstiftet i 2004, og deles ut annet hvert år i tilknytning til den nasjonale medieforskerkonferansen.

Årets prisvinner har en bred vitenskapelig produksjon. Bredden inkluderer faglig nybrottsarbeid innenfor felt som medier og marginalisering, krig og fred samt medier og klimaendringer. Prisvinneren har vist evne til å bringe nye stemmer inn den norske medieforskningen, ikke minst gjennom et usedvanlig rikt internasjonalt nettverk, som favner Norden, Baltikum, Europa, Afrika og asiatiske land som India, Pakistan og Afghanistan.

Prisvinneren er en tydelig og synlig forsker som evner å sette både medieforskningen, en rekke viktige samfunnsspørsmål og koblingen mellom dem på den offentlige dagsorden.

Årets hedersprisvinner har veiledet over 30 masterstudenter fra de fleste verdensdeler og er også en sjenerøs medforfatter. Prisvinneren bruker sin posisjon til å sette stiger ned etter seg som tillater andre å klatre og utvikle seg, og er en konstruktiv og engasjert bidragsyter til de mange fagmiljøene hun er tilknyttet i inn- og utland, profesjonelt og privat.

Og hun er ikke bare forsker, hun er også skjønnlitterær forfatter, med flere romaner på sin ellers lange cv.”

Publisert av:

user
stm