Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Orgeret leder nasjonalt fagråd

av stm

Professor Kristin Skare Orgeret er styremedlem i STM.

Professor Kristin Skare Orgeret er styremedlem i STM.

Kristin Skare Orgeret er valgt som ny leder av Nasjonalt fagråd for mediestudier.  Det er første gang noen fra HiOA har dette vervet.

De nasjonale fagrådene er etablert av Universitets- og høgskolerådet for å gi faglige råd til medlemsinstitusjonene, Universitets- og høgskolerådet og nasjonale fakultetsmøter.

Publisert av:

user
stm