Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Ny publikasjon fra Orgeret om afrikanske medier

av stm

mano

Professor Kristin Skare Orgeret har bidratt med kapitlet ‘Where the streets have no names – Mediating name change in post-apartheid South Africa’ i boken Racism, Ethnicity and the Media in Africa, redigert av Winston Mano, utgitt på I.B Tauris forlag.

Publisert av:

user
stm