Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Tre STM-ere til Westerdals

av stm

Lene Pettersen, Arne H. Krumsvik og Unn Conradi Andersen.

Lene Pettersen (t.v.), Arne H. Krumsvik og Unn Conradi Andersen.

Lene Pettersen, Unn Conradi Andersen og Arne H. Krumsvik er ansatt ved Avdeling for ledelse ved Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology.

Lene Pettersen kommer fram Handelshøyskolen BI, og blir fagleder for studieprogrammet i Strategi og PR. Førsteamanuensis Unn Conradi Andersen kommer fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, og HiOA-professor Arne H. Krumsvik er ansatt i en bistilling som professor II. Alle tre er styremedlemmer i STM.

Publisert av:

user
stm