Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Ny bok: Innholdsmarkedsføring

av stm

Innholdsmarkedsføring– Fenomenet innholdsmarkedsføring er blitt et hett tema på dagsordenen de siste årene. Det handler om alt fra små bloggere til store banker som opptrer som mediehus. Det handler om alt fra å få gode søk på nettet når man leter etter noe, til å koble av med godt medieinnhold, og over til journalister som opplever konflikter der redaksjonen trekkes inn i kommersielle aktiviteter. Det handler også om ytringsfrihet for kommersiell kommunikasjon og om juss og etikk så folk skal vite at det er reklame de er utsatt for. Som forskere har vi nysgjerrig blitt dratt inn i dette nye, som egentlig ikke er nytt i det hele tatt. Det er gamle teknikker om å bruke medieinnhold som engasjerer folk fremfor skrikende reklame. Men trenden vi snakker om nå, er en voldsom boost som følge av digitaliseringen og sosiale medier. Derfor foregår inn holdsmarkedsføring nå på helt nye måter enn tidligere, skriver STM-medlem Jens Barland i forordet til den første norske forskningsantologien om fenomenet. STM-medlem Tor Bang er også en av bidragsyterne.

Boken er tilgjengelig som open access, og kan lastes ned her!

 

Publisert av:

user
stm