Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Hvordan bli medlem i STM?

av stm

Hva er senterets formål?

STMs vedtekter § 2 sier at “Sentrets formål er å fremme tverrfaglig medieforsking om medienes rolle og deres kulturelle, sosiale, politiske, teknologiske og økonomiske betingelser.

Hvem kan bli medlem?

Vedtektenes § 3 sier at “Forskere som arbeider aktivt med problemstillinger knyttet til senterets formål (jmf §2) kan bli medlemmer av senteret.”

Styret i STM tolker reglene slik at for å være “forsker” må du normalt ha doktorgrad eller tilsvarende, men PhD-studenter kan også søke medlemskap.  “Arbeider aktivt” betyr at du minimum kan vise til en publikasjon eller konferansepresentasjon i løpet av de siste to årene som er relevant for senterets formål.

Hvordan søke medlemskap?

Søknad om medlemskap fremmes i form av en kort presentasjon av eget forskningsområde og aktuelle prosjekter, skrevet i en form som er egnet til publisering på senterets hjemmeside.
Styret behandler søknader om medlemskap og kan innvilge medlemskap med øyeblikkelig virking så sant søker oppfyller medlemskravet.

Flere detaljer finner du i STMs vedtekter.

Publisert av:

user
stm