Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Forskning på delingsøkonomi og brukerevalueringer

av stm

Pettersen legger frem typologi over delingsøkonomiske plattformer.Foto: SIFO.

I dag presenterte konstituert styreleder av STM, Lene Pettersen, sammen med forsker Ingrid Kjørstad – begge fra SIFO – et omfattende forskningsprosjekt om delingsøkonomi gjennomført av Pettersen, Kjørstad og Thea Grav Rosenberg på oppdrag fra Barne og likestillingsdepartementet. Pettersen presenterte en typologi over delingstjenester som forskerne har utviklet for å skape bedre oversikt over delingsøkonomiske plattformer.

Det er viktig at forbrukerne vet om de handler med profesjonelle eller med privatpersoner i delingstjenester sier Pettersen og Kjørstad til NRK P2 som var på frokostseminaret Digital hverdag på HioA.

Pettersen og Kjørstad la også frem forskningsnotat om brukerevalueringssystemer, hvor deres litteraturstudie finner mange utfordringer knyttet til  online evalueringer eller ratings.

Begge publikasjonene er fritt tilgjengelig;
Forskningsrapporten 17/2016 – Delingsøkonomi – et kvalitativt øyeblikksbilde fra Norge.
Forskningsnotat 11/2016 – Online brukerevalueringer – til forbrukernes nytte eller besvær?

Publisert av:

user
stm