Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Fremtidens arbeidsliv vil ikke bli fullstending automatisert

av stm

Bilde av Lene Pettersen

Foto: Caroline Roka.

Ifølge Oxford-forskerne Carl Benedict Frey og Michael A. Osborneer vil én av to amerikanske jobber blir automatisert i løpet av de neste to tiårene.

– Jeg er ikke bekymret, tvert imot, sier Lene Pettersen, konstituert styreleder av STM, til forskning.no. Der andre ser arbeidsledighet og mulig systemsvikt som følge av automatiseringen, ser hun en fremtid der algoritmene ikke utkonkurrerer oss fullstendig. Maskinintelligensene er godt egnet til å løse godt definerte problemer, hvor løsningen muligens allerede finnes.

– Vi kan lage veldig mye kult med teknologi, men selve den kreative idéen vil ikke maskinene kunne skape for oss. Fremtidens arbeidsliv trenger nye innovative løsninger som ikke er blitt programmert, sier Pettersen.

Pettersen har tidligere jobbet med å utvikle smarte datasystemer som skal hjelpe folk å gjøre jobben sin, da som konseptutvikler i Bouvet.

 

Publisert av:

user
stm