Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Falske nyheter er en alvorlig samfunnsutfordring

av stm

Professor Kristin Skare Orgeret er styremedlem i STM.

Førsteamenuensis Bente Kalsnes er styremedlem i STM. Foto: Sonja Balci.

Styremedlemmene Kristin Skare Orgeret og Bente Kalsnes, og Andreas Ytterstad skriver i en kronikk hos Journalisten at de ikke deler Anki Gerhardsens syn i Aftenposten om at falske nyheter ikke er en alvorlig samfunnsutfordring. Tvert om skriver forfatterne. De viser til ny undersøkelse fra Medietilsynet hvor 45 prosent svarer at de ser ukentlig eller oftere nyheter de tror er funnet på, eller er bevisst usanne. Dette er svært kritisk; “Falske nyheter forvrenger virkeligheten med løgner og usannheter og får spesielt stor kraft ettersom vårt digitale økosystem har utviklet seg til et nesten perfekt miljø for falske nyheter, slik New York Times-sjef, Mark Thompson, formulerte det nylig. Selv om feilaktige eller helt usanne historier raskt blir avslørt som nettopp det, er ofte skaden allerede gjort når en slik nyhet er spredd for alle vinder. Den lever sitt eget liv og plukkes ofte opp i såkalte ekkokamre der man først og fremst er interessert i gode argumenter for eget ståsted, og ikke er særlig villige til verken å la seg utfordre eller til å sjekke sannhetsgehalten i den gode historien.

Akademia og journalistikken står i gjensidig avhengighet til hverandre, og artikkelforfatterne oppfordrer journalister og forskere til å delta i lørdagens March for Science! Dersom noen av STMs medlemmer vil slå følge, så møt opp lørdag kl 1415 ved fontenen ved Nationaltheatret i Oslo.

Publisert av:

user
stm