Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Twitterspekulasjoner om terrorvarslingen i 2014

av stm

Bilde av Rune Ottosen, Walid al-Saqaf og Stig A. Nohrstedt.

Fra venstre: Rune Ottosen, Walid al-Saqaf og Stig A. Nohrstedt på konferansen Journalism in a world of terrorism, 9-11 mai, Kalmar, Sverige.

Den 24. juli 2014 holdt politidirektør Odd Reidar Humlegård en pressekonferanse der han kunngjorde en spesifikk trussel rettet mot Norge. Politiet ble væpnet og det ble skjerpet grensekontroll. En uke senere ble terroralarmen avblåst uten at noe hadde hendt. Dette handler artikkelen Terror alert without a cause? A study of the Twitter feed in Norway about a possible terror threat in July 2014 som STM-medlem og professor Rune Ottosen la frem på konferansen Journalism in a world of terrorism som gikk av stabelen disse dager i Kalmar, Sverige. Artikkelen inneholder en analyse av hvordan scenariet ovenfor ble diskutert på Twitter. Det ble spekulert mye om hvem som stod bak, forteller Ottosen, men i motsetning til 22. juli var det i liten grad ubegrunnede beskyldninger mot muslimer. Derimot var det med spekulasjoner om trusselen ble overvurdert av myndighetene for å få et påskudd til varig væpning av politiet.

Ottosen har i tillegg to flunkende nye publikasjoner i boken The Assault on Journalism. Building Knowledge to Protect Freedom of Expression publisert av Nordicom. Boken er et bidrag i  et tverrfaglig forskningsfelt på fremmarsj om hvordan vold og trusler mot journalister utgjør et angrep på ytringsfriheten;

  • Lippe, Berit von der; Ottosen, Rune (2017). Gendering War and Peace Journalism. New challenges for media research. Carlsson, Ulla Pÿhtâri, Reeta (Red.), .Chapter 4. s. 61-71. Nordicom.
  • Ottosen, Rune; Nohrstedt, Stig Arne (2017). What’s wrong with War journalism? Why and how legal aspects of conflicts need better reporting. Carlsson, Ulla Pÿhtâri, Reeta (Red.), The Assault on Journalism. Building Knowledge to Protect Freedom of Expression. Chapter 25. s. 241-255. Nordicom.
 

Publisert av:

user
stm