Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Ny artikkel fra Mart Ots om integrert markedskommunikasjon

av stm

MMTC Director Mart Ots.

Ny publikasjon av STM-medlem Mart Ots: Just doing it: theorising Integrated Marketing Communications (IMC) practices publisert i European Journal of Marketing.

Artikeln diskuterar Integrated Marketing Communications (IMC) – i synnerhet varför det finns en stor klyfta mellan IMC som forskningsteoretiskt begrepp och IMC som branschpraktik bland kommunikatörer och marknadsförare. Artikeln teoretiserar begreppet “Practice” och illustrerar ett antal verktyg som kan hjälpa forskare att bättre tolka professionella aktörers normer och beteenden i empiriska studier.

Publisert av:

user
stm