Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Orgeret innledet på PRIOs forskningsseminar om risikokommunikasjon

av stm

Bilde av Kristin Skare Orgeret

Foto: Sonja Balci, HIOA.

Professor og styremedlem i STM, Kristin Skare Orgeret holdt introduksjonen på PRIOs forskningsseminar om risikokommunikasjon i Oslo 18 mai 2018. Temaet for seminaret var ‘Communicating Risk and threat in the age of fake news and information overload’.  Orgerets innlegg het ‘Journalism and matters of fact. Cyber attacks and digital vulnerability’.

Publisert av:

user
stm