Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Bente Kalsnes ny styreleder for STM

av stm

Førsteamenuensis Bente Kalsnes. Foto: Sonja Balci.

På generalforsamling 23. mai 2017 ble Bente Kalsnes valgt til ny styreleder for Senter for tverrfaglig medieforskning (STM). Følgende  styresammensetning ble godkjent:

  • Bente Kalsnes, HiOA (leder)
  • Harald Hornmoen, HiOA
  • Nils Pharo, HiOA
  • Kristin Skare Orgeret, HiOA
  • Unn Conradi Andersen, Westerdals Oslo ACT
  • Lene Pettersen, fra 1/8-2017: IMK, UiO

Arne H. Krumsvik fratrer sitt styreverv og fortsetter som medlem av STM.

Publisert av:

user
stm