Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

STM-medlem med ny modell for delingsøkonomien

av stmadmin

STM-styremedlem Lene Pettersen har publisert en artikkel i First Monday om delingsøkonomi med utgangspunkt i et forskningsprosjekt gjennomført hos Sifo, HioA. Storparten av forskningen på delingsøkonomi inntar et brukerorientert perspektiv, mens studier som tar for seg et mesonivå (virksomhet/organisasjon) har fått lite oppmerksomhet og er etterlyst av både OECD og i litteraturen. Pettersen foreslår en ny typologi for ulike typer digitale tjenester som AirBnB, Finn.no og Uber:

(En større versjon av modellen er tilgjengelig her)

Pettersen skriver:

“This paper contributes to the meso-level by presenting a framework — a typology — based on the literature and an analysis of 54 services in the collaborative economy (e.g., Airbnb, Uber, and Blablacars). The paper suggest that when classifying sharing services, we need to direct our analytical lens to dimensions from the organization and strategy literature, such as two-sided business models and organizing principles, network effects and value, and other strategic dimensions. A definition of the collaborative economy that includes these dimensions is proposed, which is helpful for regulators, start-ups, and for researchers in avoiding research flaws.”

Les hele artikkelen på First Monday: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/7805/6513

Publisert av:

user
stmadmin