Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Open access-antologi om individeksponering og subjektivitet i journalistikken

av stmadmin

STM-medlemmene Birgitte Kjos Fonn, Harald Hornmoen og Yngve Benestad Hågvar har sammen med Nathalie Hyde-Clarke (Arcada University of Applied Sciences, Helsinki.) redigert antologien Putting a Face on It. Individual Exposure and Subjectivity in Journalism.

Boka inneholder blant annet bidrag fra STM-medlemmene Maria Konow Lund og Steen Steensen, i tillegg til redaktørene og en rekke andre norske og internasjonale medieforskere. I forbindelse med lanseringen i København i mai ble Birgitte Kjos Fonn intervjuet i det danske fagbladet Journalisten.

Putting a Face on It er tilgjengelig som open access fra Cappelen Damm Akademisk og kan lastes ned her.

Forlaget skriver:

«Putting a Face on It drøfter hvordan eksponering av individer og subjektive erfaringer i dag kan prege de fleste journalistiske temaer og områder, fra politikk til sport og fra forskningsjournalistikk til reportasjer om terrorisme. Vi undersøker hvordan individer og subjektivitet blir eksponert i nyheter og featureartikler, og i journalistikkens bilder, enten det er i fotografier eller karikaturtegninger. Vi analyserer dessuten hvordan subjektive synspunkter kommer til uttrykk i journalistenes dialog med digitale mediebrukere.

Et mål med boken er å vise fram noe av den variasjonen som finnes. I tillegg ønsker forfatterne å bidra til debatten om hvilken retning dagens journalistikk går. Denne vitenskapelige antologien springer ut av forskergruppen Individeksponering i journalistikken (Index) ved OsloMet – Storbyuniversitetet, og har bidragsytere fra flere europeiske land.

Publisert av:

user
stmadmin