Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Dagsaktuelt om mediehistorie – ytringskultur i Ludvig Holbergs perspektiv

av stmadmin

Mediehistorisk Tidsskrift er ute med ny utgave om Holberg og ytringskultur, Berlinmurens fall i norske nyhetsmedier og måten homoseksuelle menn ble omtalt på i norske og svenske medier på begynnelsen av 1950-tallet. STM-medlem Birgitte Kjos Fonn er redaktør for tidsskriftet.

Hva hadde Ludvig Holberg å si om temaet «ytringskultur», altså de sidene ved den offentlige samtalen som dreier seg om hvordan vi ytrer oss – et tema vi stadig også bekymrer oss om i dag? Hvordan var den norske mediedekningen av de dagene i november 1989 da Berlinmuren, selve symbolet på det delte Europa under den kalde krigen, falt? Dette er noen av spørsmålene som stilles i siste nummer er Mediehistorisk Tidsskrift.  Samtidig som tidsskriftet gikk på nett,  forsvarte artikkelforfatter Trygve Svensson avhandlingen om Holberg i Bergen. Gratulerer! 

Publisert av:

user
stmadmin