Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Livsfarlig og livsviktig forskningsformidling

av stmadmin

STM-leder Bente Kalsnes har skrevet kronikk om behovet og noen av utfordringene for forskningsformidling i den digitale offentligheten.

Kronikken er skrevet i anledning forskningsdagene og er publisert på Forskning.no

Et utdrag av kronikken:

Et kunnskapsbasert samfunn må ha mekanismer for å kunne skille mellom det som er sant og det som er falsk. Og et kunnskapsbasert samfunn må ha mekanismer for å få ny og kvalitetssikret kunnskap ut til offentligheten. Begge disse mekanismene er satt under press når fakta og forskningsformidling blir truet av desinformasjon og netthets.

Les mer på Forskning.no 

Publisert av:

user
stmadmin