Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Ny artikkel fra STM-medlemmene Ragnhild Kr. Olsen og Mona Solvoll

av stmadmin

I en ny artikkel i International Journal on Media Management undersøker Olsen og Solvoll forholdet mellom den journalistikken lokalaviser tilbyr bak såkalt betalingsmurer og publikums opplevde verdi og bruk av dette innholdet. 
Artikkelen heter Bouncing off the Paywall – Understanding Misalignments Between Local Newspaper Value Propositions and Audience Responses. 
Gjennom en tosidig analyse viser forskerne at det er et betydelig misforhold mellom lokalavisenes verdiforslag og publikums holdninger og adferd. Misforholdet er mest uttalt for yngre brukere, for de med lavere inntekt og lavere interesse for lokale nyheter.
Undersøkelsen benytter data fra dybdeinterjuer med kommersielle ledere i 20 norske lokalaviser og en landsrepresentativ survey blant publikum (N=1586).

Publisert av:

user
stmadmin