Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

1. november er frist for innsending til spesialnummer om algoritmer, automatisering og analysedata

av stmadmin

Fristen for innsending av artikkel til temanummer av Norsk medietidsskrift om Algoritmer, automatisering og analysedata i det digitale medielandskapet – muligheter og utfordringer nærmer seg.  Torsdag 1. november er fristen.

Les mer om vår utlysning av spesialnummer her. Vi håper mange ønsker å bidra med artikler om disse viktige temaene.

Artikkelen kan være fra 6000 til 8.000 ord og skal ellers følge Norsk medietidsskrifts retningslinjer for referanser, noter og illustrasjoner. Norsk eller andre skandinaviske språk er normen i Norsk medietidsskrift, se forøvrig komplett forfatterveiledning på nettsidene til Norsk medietidsskrift på https://www.idunn.no/nmt#authors

Fullstendig artikkelmanus lastes opp 1. november på Norsk medietidsskrifts nettside https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-nmt

Publisert av:

user
stmadmin