Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Når nyhetene blir subjektive

av stmadmin

Ny artikkel fra STM-medlem Yngve Benestad Hågvar om hvordan Dagbladet og NRK publiserer saker på Facebook. 

Statusoppdateringer er tradisjonelt ikke en journalistisk sjanger, men brukes nå av alle mediehus for å promotere egne saker. Hvor langt kan man da tilpasse retorikken til sosiale medier uten å gå direkte på akkord med presseetikken, spør Håvar i en kronikk i Dagbladet.

«I en ny studie av Dagbladet og NRK fant jeg at begge redaksjonene ofte presenterer nyheter mer subjektivt og fortolkende på Facebook enn i sin egen nettavis. Dette gjelder særlig de såkalte innsalgstekstene, altså den teksten redaksjonen plasserer over bilde og tittel i statusoppdateringa, og som tilsvarer den kommentaren vi selv skriver når vi deler nyheter. Jeg fant fem strategier som redaksjonene bruker på Facebook, men ikke i nettavisa.»

Les hele artikkelen i Journalism Practice her.

Publisert av:

user
stmadmin